Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Colný úrad Bratislava upravuje od mája prevádzku

BRATISLAVA – 30.04.2020: Colný úrad Bratislava upravuje od 1. mája 2020 úradné hodiny.

Ústredný krízový štáb SR začal na základe priaznivého vývoja situácie v súvislosti so šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 s postupným uvoľňovaním epidemiologických opatrení v krajine. Ich súčasťou je aj rozšírenie úradných hodín na úradoch orgánov verejnej správy. 

Colný úrad Bratislava, Miletičova 42, 824 59 Bratislava,vrátane svojich pobočiek upravuje od 1. mája 2020 v súlade s týmto rozhodnutím úradné hodiny nasledovane: 

Colný   úrad Bratislava, Miletičova 42

Pondelok - Piatok

od 8.00 do 16.00 h

Podateľňa   Colného úradu Bratislava, Miletičova 42

Pondelok – Utorok

Streda

Štvrtok - Piatok

od 8.00 do 14.00 h

od 10.00 do 16.00 h

od 8.00 do 14.00 h

Pobočka Bratislava Letisko (cargo)

nepretržitá prevádzka

Pobočka   Bratislava Pošta

Pondelok - Piatok

od 7.30 do 15.00 h

Pobočka   Bratislava Prístav

Pondelok – Sobota

od 7.00 do 19.00 h

Pobočka   Bratislava Staviteľská

Pondelok - Piatok

od 7.00 do 19.00 h

Pobočka   Bratislava Jonáša

nepretržitá prevádzka

Pobočka   Bratislava Letisko (cestovný styk)

nepretržitá prevádzka


 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 04. 2020)

Archív noviniek