Preskočiť na hlavný obsah

Vzácne druhy kaktusov dovezené v plyšovom medvedíkovi

Košice – 22.01.2024: Príslušníci finančnej správy z košickej Pobočky colného úradu Pošta zaistili v predchádzajúcich dňoch balík z Thajska. Poštová zásielka z tretej krajiny deklarovala podľa popisu detskú hračku – plyšového medvedíka, ktorý však vo svojom vnútri ukrýval starostlivo zabalené živé exempláre chránených kaktusov.

Nevinne vyzerajúca zásielka obsahujúca plyšového medvedíka nakoniec odhalila 20 kusov umelo vypestovaných kaktusov druhu Astrophytumasterias, ktoré sú chránené Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (tzv. Dohovor CITES). Cieľom Dohovoru je dostať svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu štátov sveta tak, aby nespôsobil ich postupné vyhynutie.

Dovoz zachytených exemplárov kaktusov podlieha povinnosti predloženia vývozného povolenia príslušným orgánom v krajine vývozu a povolenia na dovoz vydávaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Keďže deklarant nepredložil v colnom konaní žiadne povolenia na vývoz a ani na dovoz rastlín v súlade s Dohovorom CITES, nemohol mu byť takýto tovar prepustený do navrhovaného režimu voľný obeh. Colný úrad Košice vzácne kaktusy zaistil a následne odovzdal do starostlivosti Botanickej záhrady v Košiciach.

Podobne nebolo do voľného obehu v minulom roku prepustených 493 kusov rôznych balení semienok rastlín, ktoré si zákazníci internetových obchodov objednali na Slovensko z tretích krajín. Fytoinšpektor v týchto prípadoch konštatoval, že ich prepustenie zamieta. Pobočka colného úradu Košice Pošta odhalila v minulom roku aj 402 prípadov porušení práv duševného vlastníctva, pričom medzi najčastejšie dovážané falzifikáty patrí značka „NIKE“ a najčastejšie dovážaným tovarom je športová obuv. Často zaisťovaným tovarom v poštových zásielkach sú taktiež lieky na podporu mužskej potencie a lieky, ktoré sú u nás viazané na lekársky predpis. Celkovo išlo 621 kusov zásielok a viac ako 33 tisíc kusov tabletiek, ktoré neboli colným úradom pustené do voľného obehu.

Súčasťou nálezov zistených colnými kontrolami na košickej pošte je za minulý rok aj 12 zásielok obsahujúcich omamné a psychotropná látky, 6 kusov zbraní, 4 puškohľady a 84 kusov šípov do kuše. V zásielkach sa objavili aj oleje s obsahom látky CBD, spotrebiteľské balenia cigariet a tabaku bez slovenskej kontrolnej známky a spotrebiteľské balenia liehu rovnako bez označenia. Nevšedným nálezom bol list s falzifikátmi bankoviek.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 01. 2024)

Archív noviniek