Preskočiť na hlavný obsah

Pazúry medveďa baribal a remienok z aligátora v poštovej zásielke

Košice – 03.05.2024: Pazúry medveďa baribal a kožené remienky na hodinky z aligátora našli príslušníci finančnej správy Pobočky colného úradu Košice Pošta v poštových zásielkach smerujúcich z tretích krajín na územie Slovenskej republiky. V obidvoch prípadoch sa dovážaný tovar nachádza v prílohe „Dohovoru CITES“ o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a na ich dovoz na naše územie im chýbali potrebné povolenia.

Od začiatku roka bolo Pobočke colného úradu Pošta v Košiciach predložených na colné konanie viac ako 44 tisíc zásielok. Denne tak prechádzajú rukami príslušníkov finančnej správy poštové zásielky z tretích krajín a nie všetky sú na konci colného konania odovzdané svojmu adresátovi. V zásielke z Kanady objavili príslušníci finančnej správy šesť pazúrov a zub medveďa baribal, ktorého prirodzeným domovom je Severná Amerika. Spoločenská hodnota neživého exemplára Ursus americanus, určená podľa kritérií, akými sú biologická, ekologická a kultúrna hodnota, je stanovená na 2 000 eur.

V ďalšom balíku natrafili na dva kusy kožených remienkov na hodinky z Veľkej Británie nápadne pripomínajúcich exotického živočícha. Colný úrad preto požiadal Štátnu ochranu prírody SR o ich zatriedenie a tá následne identifikovala, že ide o dva neživé exempláre Alligator mississippiensis. Tento živočích síce nie je bezprostredne ohrozený vyhubením, avšak pokiaľ by nebol podriadený prísnym opatreniam zabraňujúcim takémuto využívaniu, mohol by sa ním stať. Spoločenská hodnota jedného živočícha je cca 700 eur.

Dovoz vyššie uvedeného tovaru, neživých častí medveďa baribala a remienkov na hodinky z aligátora, podliehal podľa Dohovoru CITES povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predložiť Colnému úradu Košice pri vstupe do Európskej únie dovozné povolenie vydané Ministerstvom životného prostredia SR a vývozné povolenie vydané výkonným orgánom CITES vo Veľkej Británii. Keďže tento postup nebol dodržaný, colný úrad dovezený tovar zaistil a následne vydá rozhodnutie o jeho prepadnutí v prospech štátu.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 05. 2024)

Archív noviniek