Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Colníci na východnej hranici odhalili trestné činy pri nelegálnom dovoze cigariet

MICHALOVCE – 25. 5. 2015: Colníci na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké odhalili v ranných hodinách pri vstupe na Slovensko v 2 prípadoch nelegálnu prepravu cigariet bez označenia slovenskými kontrolnými známkami v celkovom množstve 112.300 kusov (561,5 kartónov). Finančný únik na cle a daniach v týchto prípadoch predstavuje sumu 15.265,61 eur.

Dňa 25.5.2015 o 00:32 hod. vstupovalo z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky cez colný hraničný priechod osobné motorové vozidlo so sabinovskými evidenčnými číslami, ktorého vodičom bol O.T. (r.1991) občan Ukrajiny. Vodič nedeklaroval žiaden dovážaný tovar. Vzhľadom na podozrenie z nezákonného dovozu tabakových výrobkov bol ku kontrole vozidla privolaný služobný pes špeciálne cvičený na vyhľadávanie tabakových výrobkov, ktorý hneď označil ako podozrivé miesto podlahu vozidla. Po dôkladnej colnej kontrole colníci na označenom mieste a vo dverách vozidla odhalili dutiny, v ktorých bolo ukrytých 106 540 kusov cigariet (532,7 kartónov). Následne bolo vozidlo podrobené dôkladnej colnej kontrole aj pomocou skenovacieho zariadenia, ktorý označil ďalšie podozrivé miesto, kde bolo ukrytých ďalších 960 kusov cigariet (4,8 kartónov) rovnakej značky.

Cestujúci nezákonne doviezol celkom 107.500 ks (537,5 kartónov), všetky v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, balené do spotrebiteľských balení po 20 ks, neoznačené na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou. Finančný únik na cle a daniach bol v tomto prípade vyčíslený na 14.613,12 eur. Z toho len únik na spotrebnej dani predstavuje sumu 9.782,50 eur.

Ďalší prípad trestného činu odhalili colníci na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké dňa 25.5.2015 o 5:30 hod. pri vstupe nákladného vozidla z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Vodič ukrajinského kamiónu, občan Ukrajiny F.U. (r. 1973) pri vstupe deklaroval len dovážaný tovar. Po kontrole skenovacím zariadením bolo označené podozrivé miesto medzi paletami s tovarom v spodnom rade, kde bolo odhalených celkom 4.800 kusov (24 kartónov) nelegálne dovážaných cigariet, všetky v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, balené do spotrebiteľských balení po 20 ks, neoznačené na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou. Finančný únik na cle a daniach bol v tomto prípade vyčíslený na 652,49 eur. Z toho len únik na spotrebnej dani predstavuje sumu 436,80 eur.

Prípady boli odovzdané miestne príslušným vyšetrovateľom Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorí vedú vyšetrovanie pre podozrenie zo zločinu pri porušení predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa Trestného zákona. V prípade dokázania viny vodičom hrozí trest odňatia slobody od 3 do 8 rokov.

Colníci Colného úradu Michalovce odhalili za prvé 4 mesiace v roku 2015 celkom 257 colných priestupkov a 15 trestných činov v súvislosti s nelegálnym dovozom, resp. nelegálnou prepravou cigariet alebo iných tabakových výrobkov v celkovom množstve 495.555 kusov s finančným únikom na cle a daniach vo výške 48.167,48 eur.

V mesiaci máj odhalili colníci len na hraničnom priechode Vyšné Nemecké nelegálny dovoz cigariet vo väčšom množstve v 2 prípadoch, ktoré boli klasifikované ako trestný čin. Nelegálne dovezených na územie Slovenska bolo len v týchto prípadoch celkom 122.200 kusov cigariet.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

(25. 05. 2015)

Archív tlačových správ