Preskočiť na hlavný obsah

Výsledky 2.polroka 2022 v znamení úspešných zásahov

NITRA – 10.02.2023: Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra vykonali v 2. polroku 2022 niekoľko úspešných zásahov voči porušovateľom práv duševného vlastníctva rôznych známych značiek. Ich výsledkom je až 10 000 kusov zaisteného tovaru v hodnote presahujúcej 700.000 eur.

Colný úrad Nitra aktívnym prístupom k vykonávaniu kontrol zameraných na odhaľovanie prepravy tzv. falzifikátov zaznamenal v 2 .polroku 2022 niekoľko veľmi úspešných zásahov voči podnikavcom. Úspešný bol napr. zásah z 2.9.2022, keď si ozbrojení príslušníci pri výkone kontroly na ceste I. triedy vytypovali a zastavili motorové vozidlo, v ktorého nákladnom priestore sa nachádzali 2 palety naložené parfumami rôznych obchodných značiek. Nakoniec zaistené množstvo 1248 parfumov predstavovalo falzifikáty rôznych obchodných značiek v hodnote presahujúcej 130.000 eur.

Medzi opakujúce sa najčastejšie falzifikáty patria obchodné značky CHANEL, CHLOE, GUCCIO CUCCI, GIORGO ARMANI, YES SANT LAURENT, CHRISTIANO DIOR a ďalšie. Medzi novinky falzifikátov sa zaradili zadržané puzdrá na mobilné telefóny značiek APPLE, SAMSUNG, ale aj falzifikáty kartičiek POKĚMON pre deti.

O osude zaisteného tovaru rozhodujú držitelia ochranných známok. Tí majú možnosť vyjadriť sa vo všetkých prípadoch zadržaného tovaru do 10 pracovných dní, či chcú vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, kedy sa tovar zlikviduje, alebo môže držiteľ ochrannej známky dať podnet na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať.

Spotrebiteľom odporúčame, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu v pochybných a podozrivo lacných obchodoch, či u rôznych podomových predajcov. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre ich zdravie.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 02. 2023)

Archív noviniek