Preskočiť na hlavný obsah

Nitrianski colníci poskytli bezodplatne tovar na charitu

NITRA – 02.05.2023: Colný úrad Nitra poskytol bezodplatne 702 kusov drevených paliet charitatívnej organizácii. Použije ich v zimných mesiacoch na vykurovanie priestorov pre ľudí bez domova a sociálne odkázaným občanom v zriadenom útulku. Takto ušetria časť finančných prostriedkov potrebných na ich prospešnú činnosť.

Colný úrad Nitra ponúkol bezodplatne 702 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely t. j. na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Takýto tovar bolo možné poskytnúť v súlade so zákonom o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi osobám, ktoré spĺňali zákonom stanovené podmienky. Z viacerých žiadateľov z radov sociálnych služieb, bolo možné vyhovieť iba útulku v Šuranoch, v ktorom nachádza svoj domov viac ako 30 ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a sú odkázaní na sociálnu pomoc. Tento útulok bude mať zabezpečené bezplatné vykurovanie svojich priestorov minimálne jeden mesiac.

Je to ďalší prípad na Slovensku, kedy sa poskytuje na charitu tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, ktorý je v zmysle európskej legislatívy určený na zničenie. Okrem finančných prostriedkov, ktoré ušetria prijímatelia humanitárnej pomoci tým, že budú môcť poskytnuté palety použiť na vykurovanie svojich obytných priestorov, ušetria aj financie za dopravu týchto paliet a za poskytnutie špedičných služieb. Dopravu aj špedičné služby im bezplatne zabezpečila spol. Delta NZ Trans s.r.o. Nové Zámky. Aj týmto počinom sa zvýraznil humanitárny charakter činnosti nitrianskych colníkov.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 05. 2023)

Archív noviniek