Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Colný úrad Nitra je vo výbere cla a daní úspešný

NITRA – 11.10.2017: Nitrianski colníci zaznamenali oproti roku 2016 nárast vo výbere DPH a spotrebných daní. Za deväť mesiacov tohto roka vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach (SPD) približne 350 miliónov eur, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o takmer 46 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (80 % z cla) do rozpočtu EÚ.

Zvýšený výber cla, DPH a SPD je spôsobený efektívnou kontrolnou činnosťou vykonávanou pri správe spotrebných daní a taktiež nárastom dovozu tovaru z tretích krajín. Colný úrad Nitra od začiatku roka 2017 odviedol do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu Európskej únie približne 350 miliónov eur. Z toho clo tvorilo 2 733 818,94 eur, DPH 206 839 723,10 eur a SPD 140 115 078,70 eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje celkový nárast vo výbere finančných prostriedkov o takmer 46 miliónov eur (45 776 856,90 eur). Najväčší nárast bol zaznamenaný pri DPH pri dovoze tovaru, ktorý predstavoval viac ako 37 miliónov eur (37 244 917,80 eur). Pri spotrebných daniach bol zaznamenaný vyšší výber o viac ako 8,7 milióna eur (8 755 781,20 eur).

Za deväť mesiacov tohto roka prerokovali nitrianski colníci pri dovoze tovaru z tretích krajín 12 916 colných vyhlásení s 41 508 tovarovými položkami, v rámci mobilného dohľadu vykonali kontrolu 12 798 motorových dopravných prostriedkov, vykonávali 425 daňových kontrol, 1567 miestnych zisťovaní v rámci správy spotrebných daní a 525 miestnych zisťovaní pri kontrole elektronických registračných pokladníc (ERP).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 204 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(11. 10. 2017)

Archív noviniek