Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Prešov v plnom nasadení

PREŠOV – 22.07.2022: Colný úrad Prešov v rámci vykonávaných činností v prvom polroku 2022 pracoval v plnom nasadení. Kontrolná činnosť colného úradu zaznamenala v porovnaní s druhým polrokom 2021 nárast porušení zákona. Colný úrad čelil aj novým výzvam.

Colný úrad Prešov v rámci kontrolnej činnosti v oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru zaznamenal v prvom polroku 2022 medziročný nárast porušení zákona, za čo uložil pokuty.

V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Colný úrad Prešov skontroloval 106 prevádzok. Z výsledkov kontrol zistil porušenie zákona u 64 kontrolovaných prevádzok, čo predstavuje približne 60 % z celkového počtu. Ide o medziročný nárast o 25 %. Za porušenia zákona uložil pokuty v celkovej výške 24 360 eur. Najčastejšími porušeniami zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo pokladnici e-kasa klient, nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby a nespĺňanie zákonných náležitosti pokladničného dokladu.

V súvislosti s výkonom colného dohľadu bolo vykonaných 43 kontrol zameraných na kontrolu tovaru podliehajúcemu ochrane práv duševného vlastníctva. Colný úrad zaistil 3 119 kusov falzifikátov, čo je oproti sledovanému obdobiu v roku 2021 viac o 707 kusov rôznych druhov (odevy, obuv, hračky) v celkovej hodnote takmer 47 800 eur. V rámci výkonu daňového dozoru príslušníci colného úradu zabezpečili tovar, pri ktorom únik na spotrebnej dani predstavoval výšku 1 833,83 eur. Pri kontrolách tovaru podliehajúcemu spotrebným daniam colný úrad vykonal 204 kontrol a 134 kontrol zameral na kontrolu označovania spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov kontrolnou známkou. V blokovom konaní v 42 prípadoch colný úrad uložil pokuty vo výške 1 430 eur. V prvom polroku colný úrad zlikvidoval tovar, ktorý prepadol v prospech štátu. Ide o 5 448 kusov tovaru, ktorý zaistil v súvislosti s podozrením porušovania práv duševného vlastníctva v hodnote takmer 71 900 eur, 92 070 kusov spotrebiteľských balení cigariet a 511,43 litrov liehovín v celkovej hodnote 617 737,37 eur. Z uvedeného množstva 232 280,50 eur pripadá na tabak.

Vykonávaná bola v prvom polroku 2022 aj vlastná kontrolná činnosť v cestnej doprave podľa Dohody ADR, ďalej v železničnej preprave, na letisku a zvýšená tiež bola kontrola v prihraničnej oblasti s Poľskom v súvislosti s „nákupnou horúčkou“ pohonných látok. Colný úrad spolupracoval aj s Prezídiom policajného zboru SR, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR v rámci súčinnostných kontrol.

V mesiaci február a marec 2022 sa colný úrad významným spôsobom podieľal na činnostiach v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na východnej hranici s Ukrajinou a s tým súvisiacou možnosťou vzniku utečeneckej krízy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk .

(22. 07. 2022)

Archív noviniek