Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Hugo nielen poslušný, ale aj efektívny

TRENČÍN – 04. 05. 2017: Za prvé štyri mesiace trenčianski colníci zaznamenali pri kontrolných akciách v regióne 9 záchytov rôznych omamných a psychotropných látok. Do kontrolných akcií bol totiž nasadený aj colnícky pes Hugo.   

Hugo je štvorročný nemecký ovčiak. So svojím psovodom pracuje približne dva roky. Je špeciálne vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. Ich spolupráca je naozaj úspešná. V minuloročnej medzinárodnej kynologickej súťaži Finančná správa 2016 v kategórii Najlepšia poslušnosť bol víťazom. 

No Hugo je nielen poslušný, ale aj efektívny, o čom svedčia práve záchyty pri kontrolných akciách. S počtom 9 je zatiaľ v tomto roku najúspešnejší na Slovensku. Väčšinou išlo o rastlinnú sušenú látku s podozrením, že ide o marihuanu, v jednom prípade to bola guľôčka s priemerom cca 2 cm umiestnená v žltom plastovom obale z kindervajíčka, o ktorej sa majiteľ vyjadril, že ide o hašiš. 

„Najkurióznejší bol ale prípad, keď v škatuli vo vozidle bola pri prepravovanom čerpadle umiestnená striekačka s obsahom cca 5 ml tekutiny hnedej farby hustej konzistencie, ktorú služobný pes pozitívne označil. Vodič vysvetľoval, že vezie čerpadlo z opravy a v striekačke sa nachádza vazelína k tomuto čerpadlu. Pes ju ale jednoznačne označil ako omamnú látku“, uviedla Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín. 

Podozrivé látky sa nachádzali väčšinou vo vnútornom priestore kontrolovaného vozidla, alebo v batožine či v bunde uloženej v priestore vozidla. Našla sa i takto starostlivo zabalená: v škatuľke od cigariet, vložená do ponožky, ktorá sa nachádzala medzi ďalšími osobnými vecami v cestovnej taške. 

Pri zachytených látkach boli často krát i ďalšie predmety naznačujúce použitie týchto látok, napr. drvička alebo podomácky vyrobená kovová fajka. Colníci pri prehliadke vozidla pri prestupe štátnej hranice našli i plynovú pištoľ, ku ktorej nemal majiteľ žiadne doklady. 

Osoby, ktoré sa prihlásili ako vlastníci podozrivých látok, boli občanmi Slovenskej republiky alebo Českej republiky. 

Vo všetkých prípadoch colníci odovzdali zadržané osoby i podozrivý materiál privolaným policajtom na ďalšie konanie vo veci podozrenia z nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok, resp. iných porušení zákonov. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

(05. 05. 2017)

Archív tlačových správ