Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Trenčín likvidoval „fejky“, tabak a kontrolné známky

TRENČÍN – 09.05.2024: Trenčianski colníci vykonali likvidáciu zaisteného tovaru, ktorý na svoj osud čakal v skladoch Colného úradu Trenčín. V ohni skončili rôzne druhy falzifikátov v celkovej hodnote 3 234 eur, zabezpečený tabak a tabakové výrobky, ale aj viac ako 66 000 kusov kontrolných známok.

V uplynulom týždni Colný úrad Trenčín likvidoval tovar rôzneho druhu, ktorý zabezpečil v rámci daňového dozoru alebo zaistil pri výkone colného dohľadu. Po dohode s osobou oprávnenou na likvidáciu a ničenie odpadu, tak v spaľovni zhoreli „fejky“, tabak i kontrolné známky.

Ak colný úrad nadobudne podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, je v rámci svojich zákonných kompetencií oprávnený takýto tovar zaistiť a vo chvíli, kedy sa takýto tovar stáva majetkom štátu, uskutočniť jeho likvidáciu. Trenčiansky colný úrad likvidoval dámske a pánske oblečenie, ktoré svojím vzhľadom pripomínalo originály svetoznámych značiek, ako napríklad Chanel, Louis Vuitton, Burberry,či Adidas. V zozname likvidovaného tovaru, porušujúceho práva duševného vlastníctva, sa vyskytovali aj falzifikáty hračiek pre deti Pikatchu, Minions, kľúčenky a rubikové kocky. Celková hodnota falzifikátov predstavovala sumu 3 234 eur. Likvidácia takéhoto tovaru je nevyhnutná z dôvodu bezpečnosti spotrebiteľa a ochrany verejného zdravia, keďže falzifikáty sú častokrát vyrábané zo zdraviu škodlivých materiálov. 

Colný úrad Trenčín likvidoval aj tabak a tabakové výrobky, ktoré sa stali majetkom štátu z dôvodu nepreukázania pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia. Na takýto tovar sa vzťahujú právne predpisy
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov ale aj zákon, ktorý upravuje podmienky výroby, označovania a predaja tabakových výrobkov. Celková hodnota likvidovaného tabaku a výrobkov z neho bola vyčíslená vo výške 64 191 eur. 

Predmetom likvidácie boli aj kontrolné známky, ktoré nebolo možné ďalej použiť z dôvodu poškodenia alebo uplynutia expiračnej doby použitia. Celkové množstvo kontrolných známok predstavovalo 66 949 kusov rôzneho druhu a veľkosti. Keďže kontrolná známka má povahu ceniny je nevyhnutné s ňou
aj v procese likvidácie zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 302 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(09. 05. 2024)

Archív noviniek