Preskočiť na hlavný obsah

Jedna kontrola – viacero porušení predpisov

TRENČÍN – 02. 02. 2022: Kontrola, ktorú vykonali príslušníci finančnej správy z trenčianskeho colného úradu koncom januára, nedopadla pre prevádzkovateľa novinového stánku  dobre: dopustil sa hneď viacerých porušení predpisov. Jednak tých, ktoré sa uplatňujú v oblasti používania registračnej pokladnice ako aj tých, ktoré upravujú predaj tabaku a tabakových výrobkov.  

Výkon kontroly sa začal bežným kontrolným nákupom v novinovom stánku v Prievidzi. Predajca v stánku tovar vydal a prijal hotovosť za nákup. Pri predaji však vôbec nepoužil registračnú pokladnicu. Nevydal pokladničný doklad, ani nezaevidoval prijatú platbu v registračnej pokladnici. Za takýto „predaj“, teda za porušenie predpisov ustanovených v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice, mu bola uložená sankcia pokuty vo výške 330 eur. 

Kontrola však pokračovala ďalej v interiéri novinového stánku. V krabici pod predajným pultom sa nachádzala plná plastová taška. V tejto taške boli uložené uzatvárateľné igelitové vrecká bez označenia názvu s podozrivým obsahom – rozdrvenou rastlinnou sušinou žltohnedej farby a tabakovej vône. Táto látka sa nachádzala i v ďalších vreckách – s označením INKA (rozpustná kávovinová zmes). Zmes, ktorá sa vo vreckách INKA nachádzala, však nebola určená na prípravu kávy. Vzorky z tejto látky boli odoslané na odbornú expertízu, no s vysokou pravdepodobnosťou ide o tabak. Celkové množstvo neoznačeného tabaku, ktoré príslušníci finančnej správy zaistili, presiahlo 2 kg.  Ďalší podozrivý nález objavili v mikrovlnnej rúre – tam sa nachádzalo 100 spotrebiteľských balení cigariet neoznačených platnou kontrolnou známkou. Prípad v časti podozrenia z porušenia predpisov upravujúcich predaj tabaku a tabakových výrobkov bol odovzdaný na ďalšie konanie Kriminálnemu úradu finančnej správy, nakoľko vzniklo podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu uvádzania do obehu alebo prechovávania tovaru bez kontrolných známok, za čo hrozí osobe, ktorá sa tohto skutku dopustila, trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov až tri roky.  

Finančná správa upozorňuje predajcov, aby nezabúdali na plnenie si svojich povinností a pri poskytovaní svojich služieb dbali na dodržiavanie zákonov. V kontrolnej činnosti bude finančná správa intenzívne pokračovať.        

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 300 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(02. 02. 2022)

Archív noviniek