Preskočiť na hlavný obsah

Výborná česko-slovenská spolupráca na východnej hranici

BRATISLAVA – 31.08.2022: Finančná správa má za sebou ďalšiu úspešnú spoluprácu s Colnou správou Českej republiky. Na jeden mesiac vypožičala na hraničný priechod Vyšné Nemecké inšpekčný skenovací systém. Slovenskej republike vypomáhal pri colných kontrolách nákladných vozidiel vstupujúcich z Ukrajiny, čím prispel k urýchleniu procesov na východnej hranici. 

V rámci vzájomnej medzinárodnej spolupráce slovenskej finančnej správy a českej colnej správy mesiac (od 1.8.2022) pôsobil na hraničnom priechode Vyšné Nemecké tím českých odborníkov na špeciálne technológie. Český mobilný inšpekčný skenovací systém vypomáhal pri colných kontrolách nákladných vozidiel vstupujúcich na naše územie z Ukrajiny.

Za uvedené obdobie českí kolegovia zoskenovali 862 nákladných vozidiel a slovenským príslušníkom finančnej správy poskytli súčinnosť aj pri vykonávaní fyzických kontrol týchto vozidiel. „Nesmierne si vážim túto spoluprácu, ktorá bola prínosná nielen pre štát, ale aj pre samotné obe inštitúcie z hľadiska výmeny skúseností. Vážim si nasadenie kolegov na východnej hranici SR s Ukrajinou, na ktorej denne čelíme novým úlohám, a to nielen od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Pre českých kolegov je výkon služby na vonkajšej hranici EÚ novou skúsenosťou. Mali tak možnosť získať praktické poznatky a skúsenosti a zároveň sa zdokonaliť v odhaľovaní porušení colných predpisov, ktorých sa cestujúci dopúšťajú nezákonným dovozom tovaru. Okrem toho spolupracovali pri identifikácii a odhaľovaní špeciálne vybudovaných úkrytov v dopravných prostriedkoch aj v prepravovaných komoditách. Získané poznatky a skúsenosti budú prínosom aj pre českú colnú správu, ktorá ich bude môcť využiť  aj pri ich ďalšom výkone služby v Českej republike.

„Som veľmi rád, že sa Colná správa Českej republiky mohla podieľať na priamej ochrane Európskej únie a schenghenského priestoru. Ako som si overil aj pri návšteve Vyšného Nemeckého, spolupráca medzi českými colníkmi a príslušníkmi slovenskej finančnej správy fungovala na výbornú a nejde ju hodnotiť inak než pozitívne. Vzhľadom k súčasnej medzinárodno-politickej situácii je nutné túto spoluprácu ďalej rozvíjať a prehlbovať, nakoľko ochrana vonkajšej hranice EÚ a Schengenu je našim spoločným záujmom,“ zhodnotil generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva ciel ČR Marek Šimandl s tým, že sa na tom zhodol aj s prezidentom finančnej správy počas rokovania na Slovensku.

Obe inštitúcie sú pripravené vo vzájomnej spolupráci pokračovať, či už formou spoločných školení a praktických cvičení alebo priamym výkonom služby nielen na hraničných priechodoch s Ukrajinou ale aj v colnom pohraničnom pásme a vo vnútrozemí SR a ČR. „V tejto súvislosti by som rád deklaroval, že i do budúcnosti budem podporovať úzku spoluprácu so slovenskými kolegami,“ doplnil Šimandl.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 08. 2022)

Archív noviniek