Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Daňový úrad v Košiciach zmenil sídlo

BRATISLAVA – 30.10.2017: Daňový úrad v Košiciach je už presťahovaný. Na Košičanov tak od 1.novembra čaká jeden z najdostupnejších daňových úradov v celej republike. Úradné hodiny, telefonické a e-mailové kontakty ostávajú bez zmeny. Klienti úradu zmeny vítajú. 

Od novembra budú už všetci pracovníci daňového úradu vybavovať požiadavky klientov z nového sídla, ktoré sa nachádza priamo v centre mesta na Železničnej ulici. Historická budova disponuje tromi vstupmi vrátane jedného bezbariérového pre imobilných občanov. Budova úradu je jednoducho dostupná prostredníctvom MHD, priamo pred budovou sa nachádza zastávka električiek či autobusov. Ak sa občan rozhodne využiť individuálnu dopravu, k dispozícii má jednotlivé spoplatnené parkovacie zóny v blízkosti administratívnej budovy úradu (Hviezdoslavova, Strojárenská ul.), ďalšie parkovacie možnosti sú v blízkosti kruhového objazdu medzi ulicami Hutnícka a Masarykova, kde je prvá hodina zdarma. 

Okrem samotnej dostupnosti je prínosom nového sídla aj šetrenie verejných zdrojov. Finančná správa totiž presťahovaním sa do väčšej budovy inej štátnej inštitúcie (budovy ŽSR) ušetrí za rok približne 200 000 eur na nájme. 

Vzhľadom na väčšiu výmeru priestorov nového daňového úradu čaká na návštevníkov klientskej zóny alebo podateľne väčší komfort. V novej budove je zároveň viac miesta pre archív či školiace miestnosti. V budove v budúcnosti nájdu svoje miesto všetky činnosti daňového úradu – správa, kontrola aj exekúcia, ako aj iné dislokované organizačné zložky finančnej správy v oblasti daňového konania, evidencie štátnych príjmov, vnútornej kontroly a inšpekcie. Ide o prvý projekt centralizácie všetkých organizačných zložiek do jedného celku v jednej administratívnej budove. 

Samotné sťahovanie zamestnancov úradu zo starej adresy (Rozvojovej ulice) sa začalo 4. októbra. Zamestnanci daňového úradu sú presťahovaní a v novembri začína už len proces sťahovania archívnych priestorov a registratúrneho poriadku daňového a colného úradu, ktorý bude ukončený do konca roka 2017. Funkčnosť daňového úradu sťahovaním nebola nijako obmedzená. 

Úradné hodiny:

 

Úrad

Podateľňa

Pondelok

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

Utorok

nestránkový deň

08.00 – 16.00

Streda

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

Štvrtok

nestránkový deň

08.00 – 16.00

Piatok

08.00 – 14.00

08.00 – 14.00

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 10. 2017)

Archív noviniek