Preskočiť na hlavný obsah

Klientov upozorňujeme na priznanie príjmu z predaja nehnuteľností

BRATISLAVA – 23.02.2021: Takmer 13.000 daňovníkov dostane listy, v ktorých ich finančná správa upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatiť daň. Týka sa to daňovníkov, ktorí predali napríklad rodinný dom alebo byt v rokoch 2016 až 2020 do piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti.

Ide o preventívnu akciu, ktorou chce finančná správa zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností Nepriznaním príjmu z predaja nehnuteľností prichádzajú o finančné prostriedky najmä obce a mestá a doplácajú na to aj poctiví daňovníci, ktorí tieto príjmy riadne priznajú. Finančná správa odhaduje, že výpadok na daniach a zdravotných odvodoch pre nepriznanie a nezaplatenie dane z predaja nehnuteľnosti predstavuje ročne zhruba 24 miliónov eur. Za ostatných päť rokov predstavuje výpadok 70 miliónov eur, ktoré patria samosprávam a zdravotným poisťovniam.

"Mali sme dve možnosti. Mohli sme celú akciou spustiť represívne, to znamená mohli sme okamžite začať daňové kontroly a začať preverovať príjmy, ale sme presvedčení, že súčasná doba tomu nie je naklonená a po druhé, aj pre nás sú to náklady. Vykonanie daňovej kontroly je spojené s administratívou na našej strane," skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Zároveň upozornil na to, že zámerom finančnej správy nie je daňovníkov „šikanovať“, ale dať im neprepresívnym spôsobom šancu dodatočne príjem z predaja nehnuteľnosti priznať.

Finančná správa zároveň vyzýva daňovníkov, aby sami dobrovoľne podali daňové priznanie. Ide o preventívnu akciu, ktorá nezakladá daňové kontroly. Čas na nápravu majú klienti finančnej správy do konca marca. „Zároveň už dopredu komunikujeme aj povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020," priblížil Žežulka. Ide o vlaňajšie predaje nehnuteľností, ku ktorým daňová povinnosť ešte len vznikne.

Ak by daňovníci mali pre pandémiu nového koronavírusu problémy so zaplatením dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, môžu požiadať finančnú správu o odklad platenia dane alebo úhradu dane v splátkach.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež audiozáznam [.mp3; 442 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 02. 2021)

Archív noviniek