Preskočiť na hlavný obsah

Ďalší nelegálny tabak, tentokrát až 27 ton

BRATISLAVA – 15.10.2021: Vyše 27 ton nelegálneho tabaku. Takýto záchyt sa podarilo zrealizovať Kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS) v rámci akcie s krycím názvom Kopanice. Ide historicky o druhý najväčší záchyt množstva tabaku na Slovensku za posledné dva roky, ktorý sa podaril zrealizovať kriminalistom finančnej správy. Vďaka tejto akcii sa im podarilo zabrániť škode na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vo výške 2,5 milióna eur.  

Kriminálny úrad finančnej správy zrealizoval v tomto roku ďalšiu úspešnú akciu v tomto roku, v rámci ktorej sa mu podarilo prekaziť nelegálny obchod s tabakom. V uplynulých dňoch v rámci akcie Kopanice, na ktorej sa podieľal aj  Colný úrad Nitra a Colný úrad Trnava, vykonali ozbrojení príslušníci finančnej správy dve prehliadky nebytových priestorov, a to v obci Svätoplukovo a v Trnave. Vďaka tejto akcii sa im podarilo zaistiť  historicky druhý najväčší objem tabakovej suroviny na Slovensku, a to až 27,7 tony, ktorá bola uložená v 231 kartónových krabiciach. S predmetnou surovinou bolo nakladané v rozpore so zákonom o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a touto akciou kriminalisti finančnej správy zabránili, aby vznikla štátu škoda na spotrebnej dani vo výške 2,5 milióna eur. 

Okrem tabaku zaistili kriminalisti aj technologické zariadenie na sušenie tabaku a zadržali päť osôb, s ktorými následne vyšetrovatelia FS v rámci trestného konania vykonali výsluchy. Zadržané osoby sú podozrivé z trestného činu krátenia dane a poistného, nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 10. 2021)

Archív noviniek