Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Ďalšia fáza eDovozu začína 1. júla

Bratislava – 28.06.2017: Už len tri dni delia držiteľov povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, od skončenia prechodného obdobia. Do 1. júla musia mať svoje systémy pripravené tak, aby mohli s colnými úradmi komunikovať už len elektronicky.

Na elektronickú formu komunikácie sa dovozcovia pripravujú niekoľko mesiacov. Prechodné obdobie im začalo vo februári. Nový spôsob bude od 1. júla platiť pre držiteľov povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe. V tomto prípade nie je tovar fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie sa robí priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu. Od 1. februára sa začala prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) a dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z“). Pre držiteľov povolení, ktorí podávajú uvedené druhy colných vyhlásení sa začalo spomínané prechodné obdobie, v rámci ktorého svoje deklaračné systémy pripravovali na zmenu. Od 1. júla budú musieť dovozcovia predkladať spomínaný druh oznámenia a vyhlásenia už len elektronicky.

Ďalším dôležitým termínom, na ktorých finančná správa upozorňuje dovozcov, je 1. september. Dovtedy všetci držitelia povolenia (druh „C“ - zápis do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia) musia mať deklaračné systémy prispôsobené tak, aby mohli vyhlásenia posielať elektronicky. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia.

Elektronická forma komunikácie zvyšuje celkový komfort pre deklarantskú verejnosť pri dovoze tovaru z tretích štátov, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré značne skráti čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky. Ďalším krokom rozšírenia elektronickej formy komunikácie je prebiehajúca implementácia funkcionality prikladania elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne). Prítomnosť deklaranta na pobočke colného úradu tak nebude nutná. Zavedením eDovozu sa rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia i dovoz.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

(28. 06. 2017)

Archív noviniek