Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Colníci zaistili ďalšie falzifikáty pracích prostriedkov

NITRA – 30.04.2014: Nitrianski colníci zaistili ďalších 290 ks balení pracích prostriedkov označených názvom „ARIEL“, pri ktorých vzniklo podozrenie, že ide o falzifikáty.  Tentokrát sa im to podarilo pri kontrole dopravného prostriedku imatrikulovaného v ČR v blízkosti hraničného prechodu Šahy. Držiteľovi tovaru hrozí za porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva prepadnutie tovaru a pokuta.

Colníci Colného úradu Nitra vykonali v uplynulých dňoch v obci Šahy kontrolu nákladného vozidla, pričom v ložnom priestore sa nachádzal tovar (pracie prostriedky) označený názvom „ARIEL“ v množstve 290 ks. Nakoľko posádka nákladného vozidla nevedela na výzvu colníkov predložiť doklady o spôsobe a pôvode nadobudnutia tovaru a kontrolovaný tovar vykazoval znaky falzifikátov, colníci pracie prostriedky v celkovom množstve 1319,5 litrov zaistili. Až do vyriešenia celého prípadu, pri ktorom sa bude postupovať v úzkej súčinnosti s oprávnenou osobou, budú pracie prostriedky uskladnené v sklade colného úradu. Podľa vyjadrenia posádky vozidla bol predmetný tovar prepravovaný z Maďarska do Českej republiky. V prípade, že bude preukázané porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva, môže byť právnickej osobe, ktorá sa porušenia dopustila, udelená sankcia prepadnutia tovaru a pokuta podľa rozsahu spôsobenej škody až do maximálnej výšky 67 000 eur.

Nitrianski colníci v predchádzajúcom období zaistili celkom už viac ako 4 400 litrov pracích prostriedkov s označením „ARIEL“ a „LENOR“, ktoré vykazovali podozrenie, že sa jedná o „fejky“, pričom v dvoch prípadoch bol prípad postúpený na riešenie vyšetrovateľom KÚ FS z dôvodu podozrenia, že sa jedná o trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu. Nakoľko vo väčšine prípadov už colný úrad obdržal súhlas oprávnenej osoby a držiteľa tovaru so zničením tovaru, bude tento zničený pod dohľadom colníkov. Jedným z dôvodov je podozrenie, že nakoľko nejde o originálne výrobky, môže byť tento tovar nebezpečný zo zdravotného hľadiska a jeho používanie by mohlo spôsobiť zdravotné problémy jeho používateľom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB]

(30. 04. 2014)

Archív tlačových správ