Preskočiť na hlavný obsah

Upozorňujeme na nesprávne uplatnený daňový bonus na dieťa

BRATISLAVA – 25.11.2022: Viac ako 3.000 daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus (DB) na vyživované dieťa za roky 2018, 2019 a 2020. V prípade nezrovnalostí majú do konca kalendárneho roka čas na podanie daňového priznania (DP) a zaplatenie vzniknutého rozdielu na dani z príjmu. Ide už o  tretiu takúto preventívnu akciu, ktorou chce finančná správa zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností .

Finančná správa preverila vybrané rodičovské páry, u ktorých identifikovala dvojnásobné uplatnenie DB. Nález z uskutočnených preverovaní dosiahol priemerne na rodičovský pár 1 237 eur. Preto sa rozhodla spustiť koncom novembra preventívnu akciu, ktorej cieľom je upozorniť dotknutých rodičov, aby si tieto nezrovnalosti v DP opravili. Cieľom finančnej správy je prostredníctvom tejto aktivity pôsobiť na daňovníkov aj preventívne. Finančná správa totiž eviduje aj prípady zneužívania vo forme deklarovania fiktívnych zamestnaneckých pomerov zo zahraničia a uplatňovania DB na Slovensku.

Viac ako 3.000 daňovníkov dostane v nasledujúcich dňoch listy, že DB na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobia rokov 2018 až 2020 si pravdepodobne uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje zákon. Najneskôr do 31. decembra tohto roku majú čas na to, aby podať DP za každý rok, v ktorom táto situácia nastala, a zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príjmu. 

Listy sú rozdelené do dvoch typov. Prvý je pre tých, kde si DB uplatnil iba jeden rodič. Buď ho vyplatil zamestnávateľ matke alebo otcovi a v rovnakej výške aj správca dane na základe podaného DP k dani z príjmu fyzických osôb. Druhý typ listu je určený pre tých rodičov, ktorí si obaja uplatnili DB. Upozornenie dostane otec. Finančná správa pripomína, že na uplatnenie DB má právo len jeden z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj ďalšie podmienky ustanovené zákonom.

Rodič, ktorý si uplatnil DB neoprávnene, musí podať riadne alebo dodatočné DP. Potrebné je ho podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. E-formulár DP sa nachádza na portáli finančnej správy.

Finančná správa už po tretíkrát  spúšťa takúto listovú kampaň. Prvé dve kampane boli zamerané na daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Toto preventívne opatrenie sa ukázalo ako efektívne. Do štátneho rozpočtu totiž pritieklo dodatočných  13,6 milióna eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež videozáznam [nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 11. 2022)

Archív noviniek