Preskočiť na hlavný obsah

Pomáhame vám pripraviť sa na daňovú kontrolu

BRATISLAVA – 06.10.2021: Daňová kontrola nemusí byť pre podnikateľov až takým strašiakom ako sa na prvý pohľad môže zdať. V záujme finančnej správy je pristupovať k daňovým subjektom korektne a celý proces kontroly im uľahčiť. Na portáli finančnej správy sme preto zverejnili informačný materiál, ktorého účelom je oboznámiť daňovníkov, aké doklady od nich môžu byť pri daňovej kontrole dane z príjmov právnickej osoby vyžadované a čo môžu očakávať zo strany daňového úradu. Aj vďaka tomuto materiálu ich už nemusia požiadavky kontrolórov zaskočiť.  

Vo verejnosti často rezonujú negatívne emócie v súvislosti s výkonom daňovej kontroly. Avšak, daňová kontrola nemá vždy len represívny charakter, v mnohých prípadoch predstavuje pre daňové subjekty aj možnosť overenia a potvrdenia správnosti údajov uvádzaných v daňovom priznaní a teda povinnosti voči štátnemu rozpočtu.

Finančná správa ubezpečuje daňové subjekty, že v jej záujme je pristupovať  ku kontrolovaným daňovým subjektom korektne, profesionálne a tak prispievať k plynulému priebehu daňovej kontroly.  Na svojom portáli preto zverejnila informačný materiál k výkonu daňovej kontroly dane z príjmov právnickej osoby vo väzbe  na preverovanie dodržiavania zákona o účtovníctve. Materiál nájdu daňovníci v dvoch oblastiach (daň z príjmov PO a účtovníctvo) alebo v kategórii Aktuálne dane a clá - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam- Daň z príjmov

Aj týmto spôsobom chce finančná správa pomôcť daňovým subjektom zvládnuť bez zbytočného stresu daňovú kontrolu.  Zverejnený materiál obsahuje základné informácie súvisiace s výkonom kontroly dane z príjmov právnickej osoby, hovorí o potrebných druhoch dokladov, dokumentov a informáciách dôležitých pre vykonanie kontroly. Finančná správa  v ňom zverejnila aj zostavy potrebné na vykonanie daňovej kontroly s možnosťou ich predloženia v elektronickej podobe. Okrem toho sú v dokumente uvedené aj oblasti, na ktoré môže byť daňová kontrola zameraná. 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(06. 10. 2021)

Archív noviniek