Preskočiť na hlavný obsah

Daňová medzera v percentuálnom vyjadrení jednoznačne klesá

BRATISLAVA, 23.05.2019: Finančná správa reaguje na prezentované závery politickej strany OĽaNO týkajúce sa boja s podvodmi na DPH.

Prezentované závery OĽaNO nie sú správne a sú zavádzajúce. Analýza IFP, na ktorú sa strana odkazuje, jasne dokazuje, že skutočný výnos DPH rastie dlhodobo rýchlejšie ako rast potenciálnej bázy, čo indikuje, práve naopak, úspešnosť boja s daňovými podvodmi. Daňová medzera od roku 2012 stále klesá. Od roku 2012 došlo k poklesu daňovej medzery na DPH z úrovne 40,3% na 26,9% v roku 2018, čo je zníženie daňovej medzery o jednu tretinu. 

Finančnej správe sa darí aj vo výbere daní. Ku koncu apríla sme naplnili štátny rozpočet na 100,7% oproti plánu. Aktuálne hotovostný výber DPH za prvé štyri mesiace roku 2019 je vyšší o 66 mil. eur oproti februárovému odhadu IFP. 

Zvýšila sa aj efektivita kontrol. Priemerná výška nálezu stúpla od roku 2012 z 24 324 eur na 87 676 eur v roku 2018, a to pri znižujúcom sa počte kontrol. Medziročne klesá tiež počet dní potrebných na výkon koordinovanej kontroly. Efektivita kontrol na DPH narástla z 36,67% v 2012 na 63,45% v minulom roku. 

Za posledné roky došlo k výrazným úspechom v boji proti daňovým únikom. Výsledkom je o 3,7 mld. eur viac (4,3% HDP) v štátnom rozpočte, zníženie daňovej medzery z vyše 40% v 2012 na 26,9% v 2018, znižuje sa aj daňová medzera pri DPPO. 

Snahou finančnej správy je ešte viac eliminovať podvody na DPH. Presne z tohto dôvodu zavádzame projekt eKasa. Suma daňovej medzery na DPH napríklad v sektoroch HORECA, maloobchod a služby dosahuje výšku až 491 miliónov eur. Preto vyzývame všetkých, aby prestali spochybňovať zavádzanie online-izácie pokladníc, ak majú záujem na eliminácii daňových podvodov.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(23. 05. 2019)

Archív noviniek