Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Projekt na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností

BRATISLAVA, 15.02.2019: Na finančnej správe sa uskutočnila záverečná konferencia analytickej časti projektu „Stratégia na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností“. Finančná správa v spolupráci s odborníkmi z Európskej komisie pripravila akčný plán na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Ide o súbor opatrení, ktoré bude postupne zavádzať do praxe. 

Víziou finančnej správy je byť modernou, proklientskou organizáciou. Akčný plán má finančnej správe pomôcť dosiahnuť vysokú úroveň dobrovoľného plnenia daňových povinností na základe princípov dôvery, zlepšenia postoja verejnosti k plateniu daní, poskytovania služieb, ktoré možno ľahko využívať a zároveň obmedzovanie a sankcionovanie príležitostí na neplnenie povinností. Výstupom celého projektu je akčný plán, ktorého jednotlivé opatrenia bude teraz finančná správa zavádzať do praxe. 

Finančná správa postupne zavádza do praxe proklientske opatrenia, ktorých cieľom je podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností. Ide napríklad o projekty rozširovania povinnej elektronickej komunikácie, softwarningového zasielania upozornení či rozdelenia subjektov v Indexe daňovej spoľahlivosti. Na už zavedené opatrenia budú nadväzovať ďalšie, práve s ohľadom na výstupy projektu napr. rozvoj informačného a komunikačného systému, podpora začínajúcim podnikateľom, vzdelávanie verejnosti v daňovej oblasti.

Projekt „Stratégia podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností“ je projekt Európskej komisie, ktorá sa snaží v členských krajinách nájsť možnosti jednotlivých daňových/finančných správ ako ešte viac motivovať daňové subjekty plniť si svoje daňové povinnosti dobrovoľne. Vždy na začiatku zanalyzuje aktuálny stav daňovej/finančnej správy a na základe konzultácií s konkrétnymi zamestnancami daňových/finančných správ navrhuje okruhy opatrení. Slovenská finančná správa bola súčasťou projektu od októbra 2018.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 02. 2019)

Archív noviniek