Preskočiť na hlavný obsah

Už len necelé tri týždne na podanie daňového priznania

BRATISLAVA, 13.10.2020: Termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa blíži. Daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2.11.2020. Daňovníci majú stále možnosť poukázať aj podiel zo zaplatenej dane, tzv. dve percentá a podporiť svoju nadáciu, občianske združenie či neziskovú organizáciu.  

2. november – to je konkrétny termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok. Daňové priznanie za minulý rok je do 2.11.2020 potrebné nielen odovzdať, ale do rovnakého termínu sa musí daň aj zaplatiť. 

Finančná správa podá pomocnú ruku tým daňovníkom, ktorí nebudú mať na zaplatenie dane. V prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu daňovníci požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach. V takomto prípade však musia správcu kontaktovať okamžite a nečakať až na splatnosť dane (2.11.2020). 

Fixné termíny platia aj pre darovanie podielu zaplatenej dane, tzv. dvoch percent. Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie, môžu prostredníctvom daňového priznania poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31.1.2021. Viac času majú zamestnanci. 

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do polovice novembra a zamestnanec tak môže darovať dve percentá podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30.11.2020. Tretí sektor následne dostane tieto financie do konca februára 2021. 

Finančná správa s cieľom čo najviac pomôcť daňovníkom pri plnení si ich daňových povinností rozšíri na konci mesiaca aj úradné hodiny na daňových úradoch a aj call centre.

 

Dátum

 

Daňové úrady

Call centrum

28.10.2020

do 17.00 hod.

do 19.00 hod.

29.10.2020

do 18.00 hod.

do 19.00 hod.

30.10.2020

do 18.00 hod.

do 24.00 hod.

31.10.2020

-

dostupné aj cez víkend

01.11.2020

-

dostupné aj   cez víkend

02.11.2020

do 19.00 hod.

do 24.00 hod.

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 301 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 10. 2020)

Archív noviniek