Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

V štandardnom termíne podalo daňové priznanie viac ako 700 tis. daňovníkov

BRATISLAVA, 23.04.2020: V štandardnom termíne na podanie daňového priznania si svoje povinnosti vysporiadalo takmer 70% daňovníkov. Aj napriek možnosti podať daňové priznanie až po skončení pandémie, si tak svoje povinnosti väčšina daňovníkov splnila. Finančná správa takýto prístup naozaj oceňuje a preto týmto daňovníkom zaslala aj ďakovný softwarning.  

Finančná správa eviduje 70% daňových priznaní podaných v štandardnej lehote. Z celkového počtu 1,1 mil. očakávaných daňových priznaní si svoje povinnosti vysporiadalo viac ako 750 000 daňovníkov. Celkovo tak bolo do konca marca podaných 754 874 riadnych daňových priznaní, z čoho 123 096 podali právnické osoby a 631 778 fyzické osoby. Finančná správa tieto podané daňové priznania teraz priebežne spracováva. 

Aj napriek súčasnej situácii s koronakrízou si daňovníci svoje povinnosti voči finančnej správe plnia. Finančná správa preto všetkým klientom, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne elektronicky, zaslala poďakovanie. Daňovníci dostali poďakovanie za to, že aj v tejto neľahkej dobe si zodpovedne splnili svoje daňové povinnosti a podali daňové priznanie k dani z príjmu v štandardnej lehote. 

Okrem vyššie spomenutého počtu podaných daňových priznaní prijala finančná správa aj 241 475 oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov - z toho 115 365 za fyzické osoby a 126 110 za právnické osoby.

Štandardná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie tejto dane pripadla v roku 2020 na 31.marec. Vzhľadom na prepuknutie pandémie koronavírusu však mohli všetci daňovníci využiť automatické odpustene sankcií za nepodanie daňového priznania v lehote. Daňové priznanie bez akejkoľvek sankcie tak môžu daňovníci ešte stále podávať, a to až do času mesiac po skončení pandémie (do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie). Tento „odklad“ podania daňového priznania nemusia finančnej správe nijako oznamovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 463 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(23. 04. 2020)

Archív noviniek