Preskočiť na hlavný obsah

Daňové priznanie nemusíte podávať len na daňových úradoch

BRATISLAVA – 20.03.2018: Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozširuje kontaktné miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej správy preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017. Daňové priznanie tak počas posledných marcových dní bude možné podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch, v kultúrnych domoch, ale napríklad aj v kine, klientskom centre či v knižnici. 

Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 budú môcť daňovníci aj na ďalších viac ako 40 miestach v rôznych obciach a mestách mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek. Finančná správa chce vďaka tomuto opatreniu uľahčiť daňovníkom podávanie daňových priznaní k dani z príjmov a preto robí všetko preto, aby daňovníci mali čo najväčší komfort. 

Štandardne najväčší nápor zažívajú daňové úrady v dvoch najväčších mestách, v Bratislave a v Košiciach. Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy je preto rozšírenie možností podávať daňové priznania v Bratislave na ďalšie daňové úrady. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta budú môcť podať daňové priznanie okrem DÚ Ševčenkova aj na DÚ Vladimíra Clementisa a VDS Radlinského. Okrem toho sa finančná správa dohodla s Ministerstvom vnútra SR a daňové priznania bude preberať aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici, ktoré patrí k frekeventovaným miestam. 

V Košiciach zase budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania, okrem dvoch daňových úradov, aj v budove Magistrátu mesta Košice. Podobné rozšírenie kontaktných miest na podávanie daňových priznaní pripravila finančná správa aj v ďalších mestách a obciach. Daňové priznania tak budú pracovníci finančnej správy preberať aj miestach, kde finančná správa bežne nemá svoje úrady. 

Súčasťou rozširovania možností na podanie daňových priznaní je aj projekt mobilných kancelárií. Tie budú klientom k dispozícii na parkovisku pri DÚ Bratislava na Ševčenkovej ulici. V prípade tzv. „drive-in“ podávania ide o to, že vozidlo finančnej správy, ktoré bude pristavené pri daňovom úrade, preberie od vodiča tlačivo, ten si vezme potvrdenie a bez toho, aby vystúpili, môže pokračovať v ceste. 

Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy sú nielen posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady či dlhšie prevádzkové hodiny Call centra finančnej správy, ale aj rozšírenie možností na preberanie daňových priznaní na miestach, kde to inak nie je možné. Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali pri plnení si svojich povinností voči finančnej správe čo najväčší komfort. 

Kompletný zoznam obcí a miest, na ktorých sa budú preberať daňové priznania mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek:

Názov obce

Miesto preberania

Dátum

Čas

Bytča

Kultúrny dom v Bytči

28.3.2018

8:00 - 16:00

29.3.2018

8:00 - 16:00

3.4.2018

8:00 - 16:00

Kysucké Nové Mesto

Mestský úrad Kys. N. Mesto

28.3.2018

8:00 - 16:00

29.3.2018

8:00 - 16:00

3.4.2018

8:00 - 16:00

Trstená

Mestský úrad Trstená

28.3.2018

9:00 - 15:00

29.3.2018

9:00 - 15:00

3.4.2018

9:00 - 15:00

Košice

Daňový úrad Košice, Tomášikova 35, Košice

26. - 28.03.2018

8:00 - 17:00

29.3.2018

8:00 - 18:00

3.4.2018

8:00 - 19:00

Košice

Magistrát Košice

26. - 29.03.2018

8:00 - 15:00

3.4.2018

8:00 - 16:00

Strážske

Mestský úrad Strážske

20.03.2018 a
  27.03.2018

8:00 - 15:00

Dobšiná

Mestský úrad Dobšiná

20.03.2018 a
  27.03.2018

8:00 - 15:00

Krompachy

Mestský úrad Krompachy

20.03.2018 a
  27.03.2018

8:00 - 15:00

Sečovce

Mestský úrad Sečovce

20.03.2018 a
  27.03.2018

8:00 - 15:00

Streda na Bodrogom

Mestský úrad Streda nad Bodrogom

20.03.2018 a
  27.03.2018

8:00 - 15:00

Mníšek nad Hnilcom

Mestský úrad Mníškek nad Hnilcom

20.03.2018 a
  27.03.2018

8:00 - 15:00

Jasov

Mestský úrad Jasov

20.03.2018 a
  27.03.2018

8:00 - 15:00

Bratislava

Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, Bratislava

26.3.2018

8:00 - 17:00

27.3.2018

8:00 - 17:00

28.3.2018

8:00 - 17:00

29.3.2018

8:00 - 18:00

3.4.2018

8:00 - 19:00

Daňový úrad Bratislava, ul. V. Clementisa 10,  Bratislava

29.3.2018

8:00 - 18:00

3.4.2018

8:00 - 19:00

Klientské centrum Bratislava (bývalá budova IKEA), Tomášikova 46,   Bratislava

26. - 27.03.2018

8:00 - 15:00

28.3.2018

8:00 - 17:00

29.3.2018

8:00 - 15:00

3.4.2018

8:00 - 15:00

mobilná jednotka, parkovisko, Ševčenkova 32, Bratislava 

29.3.2018

8:00 - 18:00

3.4.2018

8:00 - 19:00

 

Malacky

 

PDÚ Malacky

26.3.2018

8:00 - 17:00

27.3.2018

8:00 - 17:00

28.3.2018

8:00 - 17:00

29.3.2018

8:00 - 18:00

3.4.2018

8:00 - 19:00

 

Pezinok

 

PDÚ Pezinok

26.3.2018

8:00 - 17:00

27.3.2018

8:00 - 17:00

28.3.2018

8:00 - 17:00

29.3.2018

8:00 - 18:00

3.4.2018

8:00 - 19:00

 

Senec

 

PDÚ Senec

26.3.2018

8:00 - 17:00

27.3.2018

8:00 - 17:00

28.3.2018

8:00 - 17:00

29.3.2018

8:00 - 18:00

3.4.2018

8:00 - 19:00

Banská Štiavnica

Registratúrne stredisko DÚ Banská Bystrica, Nám. Svätej Trojice 1, Banská   Štiavnica

28.3.2018

9:00 - 14:00

29.3.2018

9:00 - 13:00

Krupina

Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4, Krupina

28.3.2018

9:00 - 14:00

29.3.2018

9:00 - 13:00

Tornaľa

Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, Tornaľa

28.3.2018

9:00 - 14:00

29.3.2018

9:00 - 13:00

Medzilaborce

Mestský úrad Medzilaborce

28.3.2018

9:00 - 15:00

Giraltovce

Mestský úrad Giraltovce

28.3.2018

8:00 - 16:00

Hanušovce nad Topľou

Mestský   úrad Hanušovce nad Topľou

27.3.2018

8:00 - 15:00

Lipany

Mestský   úrad Lipany

27.3.2018

8:00 - 15:00

Svit

Mestský   úrad Svit

27.3.2018

8:00 - 15:00

Spišská Stará Ves

Kultúrne   a spoločenské stredisko  Spišská Stará   Ves

26.3.2018

8:00 - 15:00

Handlová

Asterion, n.o. (Podnikateľský inkubátor)

28.3.2018

9:00 -15:00

Stará Turá

Mestský úrad Stará Turá

28.3.2018

9:00 - 17:00

Nováky

Mestský úrad Nováky

28.3.2018

9:00 - 17:00

Vráble

Kino Tatra Vráble

22.3.2018

8:00 - 15:00

28.3.2018

8:00 - 15:00

Šurany

Mestský úrad Šurany

22.3.2018

8:00 - 15:00

28.3.2018

8:00 - 15:00

Želiezovce

Mestský úrad Želiezovce

26.3.2018

12:30 - 15:00

28.3.2018

12:30 - 16:30

Sereď

Mestský úrad Sereď

3.4.2018

9:00 - 16:00

Veľký Meder

Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder

3.4.2018

9:00 - 16:00

Šaštín - Stráže

Mestská knižnica a centrum voľného času

3.4.2018

9:00 - 16:00

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 255 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 03. 2018)

Archív noviniek