Preskočiť na hlavný obsah

FS zvládla očakávaný januárový nápor, daniari na call centre boli posledné dni k dispozícii do polnoci

BRATISLAVA – 01.02.2024: Finančná správa (FS) v uplynulých dňoch (24.-25. januára 2024) očakávala kulmináciu počtov podaných daňových priznaní za mesiac január, nakoľko sa v týchto termínoch zbehli podania mesačných a štvrťročných platiteľov DPH a zároveň január je termínom na podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.

Od 1.1.2024 do 31. 1. 2024 (vrátane) bolo celkovo prijatých 1 143 038 podaní čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje nárast o 50 998 podaní (4,7 %). FS už dopredu podnikla kroky, aby svojim klientom, daňovým subjektom vyšla čo najviac v ústrety a eliminovala rušivé momenty. Finančná správa už podľa údajov za ostatné roky očakávala, že dva januárové dni (24.-25. januára 2024) budú - čo sa týka počtu spracovaných podaní rekordné a to sa aj potvrdilo.

Už od 6. januára rozposlala FS 194 783 daňovým subjektom predvyplnené daňové priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie 2023. Zaznamenali sme mierny nárast v počte vygenerovaných predvyplnených DP. Bolo ich o 5 235 viac  v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022.

Týmto proklientskym opatrením FS zjednodušila plnenie daňových povinností. Dostali ho subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli FS a podali DP za zdaňovacie obdobie roku 2022. V rámci technickej podpory IT sekcia upravila fungovanie systémov tak, aby dokázali zvládnuť rekordné množstvo podaní. Na serveroch FS boli navýšené parametre, aby enormnú záťaž zvládli.

Pre daňové subjekty bolo k dispozícii aj Call centrum FS, ktoré pracovalo v posledné januárové dni v  predĺženej pracovnej dobe. V dňoch  25.1. a 31.1.  bolo call centrum daňovým subjektom k dispozícii až do polnoci.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 02. 2024)

Archív noviniek