Preskočiť na hlavný obsah

Listy zamerané na daňový bonus na dieťa priniesli štátu 1 milión eur

BRATISLAVA – 07.03.2023: Finančnej správe sa preventívne listové kampane vyplácajú. Posledná, ktorá bola zameraná na správne uplatňovanie daňového bonusu (DB) na dieťa, priniesla štátu takmer 1 milión eur. Tieto prostriedky získala finančná správa vďaka dobrovoľne vráteným čiastkam, ktoré si rodičia uplatnili, ale aj kontrolou.

Finančná správa pred represívnymi krokmi uprednostňuje plnenie si daňových povinností dobrovoľne, riadne a včas. S týmto cieľom realizuje aj listové kampane, ktorými dáva daňovníkom šancu na nápravu. Vlani sa finančná správa prvýkrát zamerala na uplatňovanie daňového bonusu na dieťa. Listovej kampani predchádzali kontroly 248 vybraných daňovníkov s najvyššími nominálnymi nezrovnalosťami, ktorí si uplatňovali dvojnásobnú sumu daňového bonusu opakovane vo viacerých rokoch. Neoprávnené uplatnenie sa potvrdilo až v 97 % prípadov.

Finančná správa preto spustila listovú kampaň zameranú práve na túto oblasť. V rámci nej zaslala 3080 daňovníkom listy, v ktorých ich upozornila, že DB na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobia rokov 2018 až 2020 si pravdepodobne uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje zákon. Následne do 31. decembra tohto roku mali čas na to, aby podali DP za každý rok, v ktorom táto situácia nastala, a zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príjmu.

Vďaka tejto listovej kampani zatiaľ dobrovoľne vrátilo neoprávnenú sumu daňového bonusu 39 % z oslovených rodičov, čím do štátneho rozpočtu pritieklo dodatočných 700 tisíc eur. Daňová kontrola priniesla do rozpočtu ďalších plus 280 tisíc eur. Opäť raz sa tak potvrdilo, že preventívne akcie majú pre štát zmysel.

Rodičia, ktorí napriek adresnému upozorneniu na list doteraz nezareagovali, budú riešení v ďalšom kroku a kontrole sa pravdepodobne nevyhnú.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 251 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 03. 2023)

Archív noviniek