Preskočiť na hlavný obsah

Daňová kobra zachránila takmer 700 000 eur

BRATISLAVA – 24.4.2013: Vďaka rýchlej reakcii Národnej kriminálnej agentúry a finančnej správy sa podarilo reálne zachrániť 684 000 eur.

Na akcii „STAVIDLO“ sa zúčastnili aj zložky finančnej správy:

  • 10 príslušníkov z sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy
  • 9 osôb z Jednotka služobných zákrokov kriminálneho úradu finančnej správy.

V tomto prípade išlo aj o medzinárodnú trestnú činnosť, nakoľko išlo o deklarovanie zdaniteľných obchodov a dodávanie tovaru medzi Slovenskom a ČR a Maďarskom. Generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej plk. Ing. Daniel Čech: „Podozriví realizovali fiktívne obchodné operácie, ktorými chceli získať vypl atenie nadmerného odpočtu DPH. Išlo o obchod s nehnuteľnosťami, pri ktorých predávajúcemu vznikla povinnosť zaplatiť štátu DPH. Zároveň boli vystavené fiktívne faktúry od ďalších firiem tak, aby výšku DPH, ktorú mal štátu zaplatiť, znížil na nulu. Kupujúci nehnuteľnosti si uplatnil vyplatenie nadmerného odpočtu DPH.“

Najmenej 10 páchateľov v snahe získať pre seba finančný prospech, vytvorilo fiktívny obchodný reťazec medzi 14 obchodnými spoločnosťami. Tieto si medzi sebou vystavili faktúry na najmenej 200 fiktívnych zdaniteľných obchodov (preberacie protokoly, príjmové pokladničné doklady, zmluvy, vklady do katastra). Následne do účtovníctva spoločností na konci reťazca zaúčtovali daňové doklady, ktorých predmetom boli zdaniteľné obchody, v podobe dodania tovaru (nehnuteľnosti, plošiny, sanita, nábytok a pod.) v celkovo m rozsahu cca 6 miliónov eur, z ktorých si v roku 2011 a 2012 neoprávnene uplatnili odpočítanie dane a následne nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zo štátneho rozpočtu SR v rozsahu 1 186 000 eur. Daniel Čech predpokladá, že celkový nález dosiahne sumu v iac ako 2 milióny eur.

Medzi zadržanými je aj jeden pracovník daňového úradu - kontrolór. Jeho zadržanie vykonali pracovníci sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy a jednotky služobných zákrokov Kriminálneho úradu finančnej správy. Pracov ník je v súčasnosti v poz ícii zadržaného. Je predpoklad, že s titulu svojej funkcie sa mal podieľať na páchaní daňovej trestnej činnosti

(24. 04. 2013)

Archív noviniek