Preskočiť na hlavný obsah

Dajte si pozor na správny odpočet daňovej straty

BRATISLAVA – 08.03.2021: Pri podávaní daňových priznaní za rok 2019 niektorí daňovníci uviedli nesprávny odpočet daňovej straty. Finančná správa našla pochybenia v 126 prípadoch. V rámci proklientskeho prístupu však bola ústretová a subjekty telefonicky vyzvala na podanie dodatočného daňového priznania. Daňovníkom zároveň odporúčame, aby si vyplnené daňové priznanie pred jeho odoslaním vždy dôkladne skontrolovali.

Vyhnú sa tak možným chybám. Finančná správa upozorňuje klientov na správny odpočet daňovej straty. Pri kontrole údajov identifikovala právnické osoby, ktoré za zdaňovacie obdobie 2019 nesprávne umorili daňovú stratu z predchádzajúcich rokov. Nesúlad medzi deklarovanou a správnou hodnotou našla v 126 prípadoch. Finančná správa vyzvala subjekty na podanie dodatočného priznania s vplyvom na základ dane vo výške 3,4 milióna eur.

Išlo o ďalšiu akciu v rámci proklientskeho prístupu finančnej správy. Subjekty preto finančná správa telefonicky kontaktovala a vyzvala ich na nápravu. Dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2019 je možné podať najneskôr do 31. marca tohto roka. Finančná správa následne vyhodnotí efektivitu týchto upozornení.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 03. 2021)

Archív noviniek