Preskočiť na hlavný obsah

Výnimky z daňových licencií

BRATISLAVA – 03.02.2016: Novela zákona o dani z príjmov prináša od januára nové pravidlá aj v zdaňovaní príjmov právnických osôb. Niektoré zmeny uľahčia podnikanie. Od platenia daňovej licencie budú napríklad oslobodené aj pozemkové spoločenstvá a daňové subjekty, ktoré podali návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie. 

Od roku 2014 sú právnické osoby ktoré za zdaňovacie obdobie dosiahnu daňovú stratu, alebo daňovú povinnosť, ktorá je nižšia ako ustanovená suma daňovej licencie, povinné platiť daňovú licenciu. Zákon vymedzuje  na koho sa povinnosť platiť daňovú licenciu nevzťahuje. 

Po účinnosti novely od 1.1.2016 dochádza k rozšíreniu okruhu daňovníkov, ktorí neplatia daňovú licenciu: 

  • pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností ktorými sú poľnohospodárska prvovýroba a s ňou súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov, hospodárenie v lesoch alebo na vodných plochách a jeho celkový obrat nepresiahne sumu 10 000 eur ročne.Uvedené sa použije pri podaní daňového priznania po za zdaňovacie obdobie roka 2015.  
  • daňovníka, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie okrem situácie, keď imanie prechádza na právneho nástupcu. Ak takýto daňovník vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie alebo ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu, je povinný podať dodatočné daňové priznanie alebo daňové priznanie.

Uvedené sa použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015 a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB; nové okno]

(03. 02. 2016)

Archív noviniek