Preskočiť na hlavný obsah

Všetky podané daňové priznania za rok 2012 sú už naskenované

BRATISLAVA: 30. 4. 2013: Necelý mesiac stačil pracovníkom daňových úradov na to, aby zapracovali do systému všetky podané daňové priznania za minulý rok. Daniari spracovali 1 165 992 daňových priznaní, čo je o 648 podaných daňových priznaní viac, ako v predchádzajúcom roku.

Stúpa tiež počet elektronicky podaných daňových priznaní. Medziročne o 40%. V tomto roku podalo svoje daňové priznanie elektronicky celkovo 43 948 subjektov, kým v minulom roku využilo túto možnosť 31 252 sub jektov.

Typ DP Počet podaných DP
za zdaňovacie obdobie
2012 (sken)
DP elektronicky
2012

SPOLU
2012

SPOLU
2011

Porovnanie
2012 a 2011 v %

DPPO 166 668 27 564 194 232 187 017 103,86%
DPFO A 467 922 37 467 959 459 876 101,76%
DPFO B 487 454 16 347 503 801 518 451 97,17%
Spolu 1 122 044 43 948 1 165 992 1 165 344 100,06%

Zo zoskenovaných daňových priznaní tiež môžeme povedať, že daňovníci darovali tretiemu sektoru zo svojich zaplatených daní 28 985 329 eur. Čo je pokles oproti roku 2011 o viac ako 1,3 milióna eur.

Ďalšie číselné údaje budeme postupne zverejňovať po spracovaní daňových priznaní.

(30. 04. 2013)

Archív noviniek