Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Daňové priznania na obecných úradoch

BRATISLAVA – 20.3.2017: Posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady a preberanie daňových priznaní na mestských či obecných úradoch. Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali čo najväčší komfort. 

Štandardne najväčší nápor zažívajú daňové úrady v dvoch najväčších mestách, v Bratislave a Košiciach. Súčasťou proklientských opatrení je preto rozšírenie možností podávať daňové priznania v Bratislave na všetky daňové úrady. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta budú môcť podať daňové priznanie okrem DÚ Ševčenkova aj na DÚ Vladimíra Clementisa a VDS Radlinského. Okrem toho sa finančná správa dohodla s Ministerstvom vnútra a daňové priznania bude preberať aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici, ktoré patrí k frekeventovaným miestam. V Košiciach zas budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania, okrem dvoch daňových úradov, aj v budove Magistrátu mesta Košice. 

„Hoci preferujeme elektronickú komunikáciu, nezabúdame ani na tých, ktorí stále podávajú papierové daňové priznania. Finančná správa je/chce byť partnerom svojich klientov. Posilnenie našich kapacít je len logickým krokom k tomu, aby sme našim klientom vyšli v ústrety a zabezpečili im čo najväčší komfort pri podávaní daňových priznaní a “, povedal prezident finančnej správy František Imrecze. 

Súčasťou opatrení je aj snaha finančnej správy o vyriešenie problémov s parkovaním na Ševčenkovej ulici v Bratislave, a to prostredníctvom možnosti „drive-in“. Práve parkovanie totiž naši klienti vyhodnotili ako jednu z najväčších prekážok pri podávaní daňových priznaní v Bratislave. V prípade „drive-in“ ide o vozidlo finančnej správy, ktoré bude pred daňovým úradom, kde len podajú tlačivo, vezmú si potvrdenie a bez toho, aby vystúpili, môžu pokračovať v ceste. Ide o pilotný projekt a v prípade ak sa osvedčí, nevylučujeme takéto využitie aj v budúcnosti. 

Posilnenie možností na podanie daňového priznania sa však neobmedzuje iba na najväčšie mestá. Práve naopak, finančná správa, tak ako v minulosti, posilní svoje kapacity aj do ďalších obcí a miest vyšle svoje mobilné jednotky. Daňové priznania budeme preberať aj na miestnych či mestských úradoch, teda tam, kde finančná správa bežne nemá svoje úrady. 

Zoznam obcí a miest:

Názov obce

Miesto preberania

Dátum

Čas

Bratislava

Radlinského

24.3.2017

8:00   - 16:00

27.-28.3.2017

8:00   - 17:00

29.-   30.3.2017

8:00   - 18:00

31.3.2017

8:00   - 19:00

Bratislava

V. Clementisa 10

29.-31.3.2017

8:00   - 16:00

Bratislava

Klientské centrum (bývalá budova IKEA)

27.-31.3.2017

počas úradných hodín KC

Šaštín - Stráže

Mestská knižnica a centrum voľného času

31.3.2017

9:00   - 17:00

Sereď

Mestský úrad Sereď

31.3.2017

9:00   - 17:00

Veľký Meder

Kultúrne stredisko

31.3.2017

9:00   - 17:00

Handlová

Podnikateľský inkubátor

31.3.2017

9.00   -15.00

Stará Turá

Mestský úrad Stará Turá

31.3.2017

9.00   -17.00

Nováky

Mestský úrad Nováky

31.3.2017

9.00   -17.00

Vráble

Mestský úrad Vráble

23.3.2017

8:00   - 15:00

28.3.2017

8:00   - 15:,00

Šurany

Mestský úrad Šurany

22.3.2017

8:00   -  16:00

29.3.2017

8:00   -  16:00

Želiezovce

Mestský úrad Želiezovce

27.3.2017

12:30   - 15:00

29.3.2017

12:30   - 17:00

Žarnovica

UPSVaR

30.3.2017

9:00   - 14:00

Krupina

Mestský úrad Krupina

28.-31.3.2017

9:00   - 14:00

Nová Baňa

Kino Vatra

30.3.2017

9:00   - 14:00

Tornaľa

Mestský úrad Tornaľa

30.-   31.3.2017

9:00   - 14:00

Bytča

bývalé kontaktné miesto

27.-28.3.2017

8:00   - 17:00

29.-30.3.2017

8:00   - 18:00

31.3.2017

8:00   - 19:00

Kysucké Nové Mesto

bývalé kontaktné miesto

27.-28.3.2017

8:00   - 17:00

29.-30.3.2017

8:00   - 18:00

31.3.2017

8:00   - 19:00

Trstená

Mestský úrad Trstená

29.-30.3.2017

8:00   - 18:00

31.3.2017

8:00   - 19:00

Košice

Rozvojová 2

24.3.2017

8:00   - 16:00

27.-28.3.2017

8:00   - 17:00

29.-30.3.2017

8:00   - 18:00

31.3.2017

8:00   - 19:00

Košice

 Tomášikova 35

27.-31.3.2017

8:00   -14:00

Košice

Magistrát

27.-29.3.2017

8:00   - 14:00

30.-31.3.2017

8:00   - 17:00

Kechnec

Obecný úrad Kechnec

30.-31.3.2017

8:00   - 15:00

Strážske

Mestský úrad Strážske

30.-31.3.2017

8:00   - 15:00

Dobšiná

Mestský úrad Dobšiná

30.-31.3.2017

8:00   - 15:00

Krompachy

Mestský úrad Krompachy

30.-31.3.2017

8:00   - 15:00

Sečovce

Mestský úrad Sečovce

30.-31.3.2017

8:00   - 15:00

Medzev

Mestský úrad Medzev

30.-31.3.2017

8:00   - 15:00

Čierna n/Tisou

Mestský úrad

30.-31.3.2017

8:00   - 15:00

Prešov

Hviezdoslavova 7

24.3.2017

8:00   - 16:00

27.-28.3.2017

8:00   - 17:00

29.-   30.3.2017

8:00   - 18:00

31.3.2017

8:00   - 19:00

Prešov

Jarkova 48

24.3.2017

8:00   - 16:00

27.-28.3.2017

8:00   - 17:00

29.-30.3.2017

8:00   - 18:00

31.3.2017

8:00   - 19:00

Medzilaborce

Mestský úrad Medzilaborce

29.3.2017

8:30   - 15:30

31.3.2017

8:30   - 15:30

Giraltovce

Mestský úrad Giraltovce

29.3.2017

8:00   - 16:00

Hanušovce nad Topľou

Mestský   úrad Hanušovce nad Topľou

29.3.2017

8:00   - 15:00

Lipany

Mestský   úrad Lipany

30.3.2017

8:00   - 15:00

Spišská Stará Ves

Mestský   úrad Spišská Stará Ves

27.3.2017

8:00   - 15:00

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 374 kB; nové okno]

(20. 03. 2017)

Archív tlačových správ