Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Daňové úrady predlžujú úradné hodiny

Pre vytvorenie podmienok na preberanie daňových priznaní tak, aby sme umožnili daňovým subjektom v zákonom stanovenom termíne odovzdať daňové priznania bez problémov, sme pristúpili k predĺženiu úradných hodín.

Od 1.3.2013 do 22.3.2013

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

od 8:00 hod. do 16:00 hod.

od 8:00 hod. do 16:00hod.

od 8:00 hod. do 17:00 hod.

od 8:00 hod. do 16:00 hod.

od 8:00 hod. do 14:00 hod.

V posledných pracovných dňoch lehoty na podanie daňových priznaní k dani z príjmov, v období od 25.3.2013 do 2.4.2013, budú zabezpečené predĺžené úradné hodiny na preberanie daňových priznaní na všetkých daňových úradoch, ich pobočkách a kontaktných miestach nasledovne:

Od 25.3.2013 do 2.4.2013

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Pondelok:

Utorok:

od 8.00 hod. do 17.00 hod.

od 8.00 hod. do 17.00 hod.

od 8.00 hod. do 18.00 hod.

od 8.00 hod. do 18.00 hod.

sviatok

sviatok

od 8.00 hod. do 19.00 hod.*

* V prípade novovytvorených spoločných kontaktných miest s pobočkami Slovenskej pošty, a.s. (k 1.3.2013 - KM Nováky, KM Nová Baňa, KM Veľký Meder, KM Vráble) budú predĺžené úradné hodiny v pondelok dňa 02.04.2013 v súlade s podmienkami pošty do 20.00 hod. 

Zamestnanec preberajúci daňové priznania v záujme zabezpečenia čo najmenšej chybovosti overí vizuálne správnosť vyplnenia daňových priznaní, pričom si dovoľujeme upozorniť klientov finančnej správy, že zamestnanci finančnej správy nemôžu vykonať priamy písomný zásah do obsahu daňového priznania. Každé doplnenie údaja v daňovom priznaní je povinný vykonať daňový subjekt.

(01. 03. 2013)

Archív tlačových správ