Preskočiť na hlavný obsah

Márny pokus o daňový podvod

BRATISLAVA – 24.04.2023: O tom, že podvádzať štát sa nevypláca sa opäť raz presvedčil daňový subjekt zaoberajúci sa chovom a predajom hydiny. Daňoví kontrolóri finančnej správy si posvietili na jeho nákupy krmiva a odhalili podozrivý obchodný reťazec firiem, vďaka ktorým si chcel nezákonne nárokovať na odpočítanie dane. Daňová kontrola odhalila nálezy za takmer 5 miliónov eur.

Kontrolóri finančnej správy zamedzili ďalším možným daňovým únikom. Odhalili podnikateľa v oblasti chovu a predaja hydiny, ktorý si chcel neoprávnene nárokovať odpočet DPH, na čo využíval aj podozrivý obchodný reťazec firiem.

Daňové kontroly za viacero zdaňovacích období preukázali, že daňový subjekt vedel o pohybe tovaru, kto je jeho výrobcom a dodávateľom a priamo sa podieľal na tvorbe a uskutočnení obchodnej schémy, ktorej výsledkom bolo získanie výhod v podobe nižšej nadobúdacej ceny výrobných vstupov a odpočítania dane z pridanej hodnoty.

Počas preverovania daňovými kontrolórmi bolo preukázané, že krmivo pre hydinu nakupované týmto daňovým subjektom začal chovateľ od určitej doby nakupovať sprostredkovane od toho istého dodávateľa, avšak cez reťazec niekoľkých slovenských firiem, ktoré boli založené len za účelom neoprávneného znižovania daňovej povinnosti DPH. Konateľmi týchto spoločností boli nespolupracujúce a nekontaktné osoby zo zahraničia.

Celkový nález z kontrol sa vyšplhal až na takmer 2 milióny eur. Okrem toho boli u prepojených daňových subjektov z reťazca zistené porušenia daňových zákonov vo výške takmer 3 milióny eur.

Kontrolovaný podnikateľ so závermi daňovej kontroly nesúhlasil, využil opravné prostriedky a podal kasačnú sťažnosť. Nepochodil však ani na súde. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ktorý o sťažnosti rozhodoval, dal v plnom rozsahu za pravdu finančnej správe a správnu žalobu zamietol.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 361 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 04. 2023)

Archív noviniek