Preskočiť na hlavný obsah

Daňový splátkový kalendár

Bratislava – 18. 06. 2014: Slováci čoraz menej využívajú odklad platenia dane či splátkový kalendár. V minulom roku túto možnosť využilo takmer 60 občanov a firiem. Tento rok ich je za šesť mesiacov o 90% menej.

Rok Právnické osoby Fyzické osoby
Odklad Splátkový kalendár Odklad Splátkový kalendár
2008 22 13 2 13
2009 44 39 9 14
2010 35 17 2 6
2011 21 25 5 16
2012 22 19 10 13
2013 14 22 7 14
2014* 2 2 1 2
* do 17. 6. 2014

O možnosť zaplatiť daň v splátkach alebo odložiť splatnosť dane musí daňovník požiadať svojho správcu dane. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • navrhovaný harmonogram splátok,
  • analýzu o ekonomickej a finančnej situácii daňovníka,
  • záložné právo k dlžnej sume v prospech finančnej správy,
  • doklad o uhradení správneho poplatku alebo kolky vo výške 9,5 eur.

Za dobu povoleného odkladu alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňovník úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte je rozhodujúca základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Samotný úrok sa počíta ako trojnásobok tejto sadzby. V prípade, že súčin nedosiahne 10%, použije sa 10% ročná úroková sadzba. Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu alebo povoleného platenia dane v splátkach.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(18. 06. 2014)

Archív noviniek