Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Dejiny colníctva na poštovej známke

BRATISLAVA – 06. 11. 2014: Poštovú známku Dejiny colníctva v nominálnej hodnote 1,00 € vydala dnes Slovenská pošta pri príležitosti 1 110. výročia vzniku Raffelstettenského colného poriadku, ktorý sa uplatňoval aj na našom území a je považovaný za prvú písomnú zmienku o colných poplatkoch. Známku dnes predstavili v Paríži pri otvorení 68. výstavy „Salon Philatélique d’Automne“.

Motívom poštovej známky s rozmermi 44,1 x 26,5 mm je averz a reverz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898−929 vyrazený mincovňou Bledonis vo francúzskom meste Lons-le-Saunier. Našiel sa v roku 1965 v rámci výskumu základov kostola sv. Martina v Nitre na Martinskom vrchu. Ide o najstarší dôkaz výskytu platidla na našom území.

Prvý štátny útvar, Veľká Morava, mal rozsiahle obchodné styky. Z tohto obdobia sa zachoval jeden z najstarších colných poriadkov - Raffelstettenský colný poriadok (903−904). Poukazuje na colnú prax veľkomoravských obchodníkov pri dovoze a vývoze tovaru, preto si pri príležitosti 1 110. výročia jeho uplatňovania pripomíname počiatky a samotné dejiny colníctva.

Na kupónoch známky je zobrazený patrón colníkov svätý Matúš v podobe anjela prevzatého z karolínskej slonovinovej rezby a kaligrafická značka franského kráľa Ľudovíta Dieťaťa z Rafelstettenského colného poriadku s názvom originálneho rukopisu Inquisitio de Theloneis. Ten sa zachoval len vo forme opisu z rokov 1254–1265 nazvanom Codex traditionum ecclesiae Pataviensis ab Ottone de Lonsdorf. Deponovaný je v Bavorskom hlavnom štátnom archíve v Mníchove.

Motívom obálky prvého dňa (FDC), ktorá vyšla spolu so známkou, je spracovanie predlohy karolínskej knižnej maľby z 10. storočia s motívom najvýznamnejšieho franského kráľa Karola Veľkého a jeho syna Pipina, ktorý reprezentuje spôsob kreovania právnych ediktov v období raného stredoveku. Hárček poštovej známky dopĺňa obrazové stvárnenie evanjelistu Matúša vytvoreného podľa predlôh dobových karolínskych rukopisov Remešskej školy.

Autorom výtvarného návrhu známky je profesor Robert Jančovič, autorom oceľorytiny akademický maliar Rudolf Cigánik.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 142 kB]

(06. 11. 2014)

Archív noviniek