Preskočiť na hlavný obsah

Čestné uznania pre našich colníkov

Logo Svetovej colnej organizácieBRATISLAVA – 26.01.2021: Finančná správa si dnes spolu s ostatnými colnými organizáciami po celom svete pripomína Svetový deň colníctva. Svetová colná organizácia (WCO) udelila čestné uznania ozbrojeným príslušníkom finančnej správy, ktorí svojim osobným prínosom výraznou mierou prispeli k naplneniu cieľov tohtoročnej témy. Ten rok WCO ocenila najmä úsilie colných správ v boji proti pandémii nového koronavírusu.

Osem ozbrojených príslušníkov finančnej správy a dve strediská Akadémie finančnej správy, Donovaly a Veľký Meder, získali tohtoročné ocenenia Svetovej colnej organizácie. Naplnili totiž ciele tohtoročnej témy „Colníctvo ako podpora oživenia, obnovy a odolnosti pre udržateľný dodávateľský reťazec“ (Customs bolstering Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain). Čestné uznania našim kolegom a strediskám udelil generálny tajomník WCO Kunio Mikuryia.

Podľa WCO pandemická kríza ukázala, aká je dôležitá koordinovaná a včasná spolupráca na národnej a medzinárodnej úrovni. Občania na celom svete boli nútení výrazným spôsobom zmeniť svoj každodenný život, aby sa prispôsobili novej realite. Aj colné orgány tak museli prispôsobiť spôsob činnosti, zvýšiť pripravenosť zamestnancov a budovať kapacity na poskytovanie profesionálnych služieb.

Finančná správa plne podporuje cieľ Svetovej colnej organizácie na zvýšenie digitalizácie a elektronizácie v colnom konaní. Neitruzívne, t. j. nerušivé inšpekčné zariadenia, použitie blockchainu, umelej inteligencie, senzorov, ale i ďalších technologických noviniek ponúka hmatateľné výhody pri zhromažďovaní, zdieľaní či analýze údajov.

Svetová colná organizácia (so sídlom v Bruseli) založili v roku 1952 a patrí k nezávislým medzivládnym organizáciám s celosvetovým zastúpením. Jej poslaním je zvyšovanie výkonnosti colných orgánov, ochrana spoločnosti a zefektívnenie vyberania ciel, daní a poplatkov. Slovenská republika prevzala členstvo vo WCO 1. januára 1993. V súčasnosti organizácia združuje 183 krajín sveta, ktoré predstavujú vyše 98% podiel celosvetového obchodu. Medzinárodný deň colníctva bol vyhlásený v roku 1983 na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 01. 2021)

Archív noviniek