Preskočiť na hlavný obsah

Deň otvorených dverí 29. januára

BRATISLAVA – 27. 01. 2015: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave nadviazal na svoju niekoľkoročnú tradíciu organizovania Dňa otvorených dverí. Dňa 29. januára 2015 o 13. hodine sa uskutoční v priestoroch daňového úradu na Radlinského 37 stretnutie so zástupcami daňových subjektov, ktoré prešli od 1. januára tohto roku pod jeho správu.

Zámerom podujatia je informovať nových klientov o spôsobe spolupráce so správcom dane. Účastníci sa dozvedia o spôsobe komunikácie, postupe pri vybavovaní žiadostí, podaní, spôsobe výkonu daňových kontrol a taktiež aj o špecifikách kontroly v oblasti medzinárodného zdaňovania. Bonusom bude upozornenie na niektoré zmeny v daňových zákonoch. Predpokladaná doba trvania stretnutia je približne jednu hodinu. Zástupcovia daňového úradu chcú aj týmto podujatím podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností svojich klientov.

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS) má celoslovenskú pôsobnosť od 1. 01. 2013. Spravuje daňové subjekty s obratom nad 40 mil. eur a finančné inštitúcie. Znamená to, že ak firma presiahne tento obrat, zmena miestnej príslušnosti nastane od 1.1. nasledujúceho roka po roku, v ktorom prekročil tento obrat. V súčasnosti daňový úrad pre vybrané daňové subjekty spravuje cca 700 daňových subjektov.

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekt je prioritne zameraný na oblasť medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania, disponuje vysoko kvalitnými odborníkmi v tejto oblasti. V roku 2014 dosiahol mimoriadne výsledky. Na dani z príjmov dorúbil dodatočnú daň vo výške 40,9 mil. eur . Z toho 21,3 mil. eur tvorila daň z titulu transferového oceňovania a zadržal nadmerné odpočty vo výške 6,7 mil. eur.

Deň otvorených dverí organizuje od vzniku svojej celoslovenskej pôsobnosti, t.j. od roku 2013 a cieľom je priblížiť fungovanie inštitúcie práve tým podnikateľom, ktorí menia miestnu príslušnosť na DÚ VDS. Na jednej strane akoby odbúrať strach z tejto zmeny, na druhej strane upozorniť na silnú stránku úradu – ako je analýza rizík a transferové oceňovanie. Primárnym cieľom je zvýšenie dobrovoľných povinností daňových subjektov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB]

(27. 01. 2015)

Archív noviniek