Preskočiť na hlavný obsah

Prevádzku colných IT systémov naďalej zabezpečí Ditec

BRATISLAVA – 30.09.2021: Colné informačné systémy pre finančnú správu do konca augusta budúceho roka bude naďalej zabezpečovať spoločnosť Ditec. Ide o kľúčový colný a daňový systém SR, pričom ohrozenie prevádzky by malo negatívny vplyv na celý zahraničný obchod. Uzatvorená zmluva rieši i vysporiadanie majetkových práv, aby v budúcnosti mohla byť prevádzka a rozvoj zaistená vlastnými kapacitami finančnej správy, prípadne aby mohli byť tieto služby transparentne súťažené na voľnom trhu.

Finančná správa podpísala Dodatok č. 4 k Zmluve o technickej podpore prevádzky a rozvoji informačného systému APV SYSNED so spoločnosťou Ditec v maximálnej hodnote za 3,6 milióna eur bez DPH, pričom mesačne za prevádzku a úpravy zaplatí 177,5 tisíca eur bez DPH.

APV Sysned  a súvisiace moduly sú jedným z kľúčových systémov SR v oblasti cla a spotrebných daní. Finančná správa nevie v súčasnosti zabezpečiť udržateľnosť prevádzky bez podpory výrobcu, nakoľko predmetný systém nevlastní. „Je kriticky dôležité udržať systém v prevádzke a zabezpečiť i nevyhnutný rozvoj, aby sme nekompatibilitou systému neobmedzili a neohrozili importérov a exportérov. Zároveň tým riešime situáciu z minulosti, nakoľko sa od roku 2014 do rozvoja informačného systému neinvestovalo,“ vysvetlil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Dôvodom uzatvorenia dodatku je aj splnenie legislatívnych potrieb Európskej únie. Finančná správa musí v najbližšom období zabezpečiť implementáciu niekoľkých projektov EÚ, ktoré majú významný vplyv na hospodárske subjekty ako aj komunikáciu s členskými krajinami. V opačnom prípade by bol ohrozený dovoz, vývoz, tranzit a negatívny dosah by to malo aj na plynulý tok tovaru medzi tretími krajinami a SR. Nesplnením týchto povinností by sa finančná správa mohla vystaviť sankciám zo strany Európskej únie. Vzhľadom na rozsah celého projektu bude kontrola plnenia realizovaná aj prostredníctvom nezávislej externej kontroly, ktorá vzíde z verejnej súťaže. Finančná správa k tomuto kroku pristúpila aj z dôvodu kontinuálnej snahy znižovať náklady na prevádzku IT systémov a z dôvodu transparentnosti pri dodávaných službách.

Od nástupu nového vedenia sa podarilo finančnej správe už znížiť  náklady na niektoré IT systémy o vyše 30 %,  a to vypovedaním nevýhodných dodatkov k viacerým IT zmluvám, prehodnotením požiadaviek na úpravu niektorých IT systémov ako aj prevádzkou vlastnými kapacitami. Finančná správa robí všetky potrebné kroky k tomu, aby sa vysporiadali majetkové práva a všetky jej kľúčové systémy boli v rukách štátu, čo v budúcnosti odstráni tzv. vendor lock-in a umožní transparentné súťaže.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 09. 2021)

Archív noviniek