Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Informácia o dočasnom obmedzení prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

MICHALOVCE – 22.10.2018: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod bude od 23.10.2018, v čase od 09:00 hod do odvolania, obmedzená prevádzka na pracovisku nákladnej dopravy na vstupe z Ukrajiny.                

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že od 23.10.2018 bude na pracovisku nákladnej dopravy, na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, z dôvodu plánovaných rekonštrukčných prác na vozovke, obmedzená prevádzka na vstupe z Ukrajiny. Vodičov nákladných automobilov žiadame, aby sa pri prestupe štátnej hranice riadili dočasným dopravným značením.  

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 224 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 10. 2018)

Archív tlačových správ