Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Dočasné obmedzenie pri predkladaní tovaru na PCÚ Komárno

NITRA – 26.05.2020: Colný úrad Nitra informuje deklarantskú verejnosť, že z dôvodu zmeny organizácie dopravy miestnej komunikácie Veľkodunajské nábrežie a čiastočnej uzávierky cesty I/64 v Komárne, bude na PCÚ Komárno do 31.08.2020 dočasne zmenené miesto na predkladanie tovaru pri jeho dovoze, vývoze a tranzite z a do tretích krajín. Zmena sa týka len nákladných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.  

Z dôvodu zmeny organizácie dopravy miestnej komunikácie Veľkodunajské nábrežie a čiastočnej uzávierky cesty I/64 v Komárne bude do 31.08.2020 na pobočke CÚ Komárno dočasne zmenené miesto na predkladanie tovaru pri jeho dovoze, vývoze a tranzite z a do tretích krajín, a to na adresu: 

Centrálny sklad Komárno, Veľký rad 945 01 Komárno (súradnice GPS: 47.767588 / 18.135884) 

Zmena sa týka len nákladných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.  

V prípade realizácie vývozu tovaru mimo územie EÚ je možné predložiť tovar aj v prevádzkových priestoroch hospodárskych subjektov/vývozcov alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré bude deklarované vo vývoznom colnom vyhlásení – odsek 30 colného vyhlásenia „Umiestnenie tovaru“. Presný postup je uverejnený na portáli finančnej správy:

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_predlozenie-tovaru-colnym-orga  

Colný úrad Nitra podnikol všetky kroky na to, aby opravy, ktoré realizuje tretia strana, obmedzovali deklarantskú verejnosť v čo najmenšej miere. Ďakujeme za pochopenie.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 05. 2020)

Archív noviniek