Preskočiť na hlavný obsah

Pripravení na pobrexitové pravidlá

BRATISLAVA – 28.12.2020: Členské štáty Európskej únie už schválili pobrexitovú obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom. Hoci bude Veľká Británia od 1. januára budúceho roka treťou krajinou, dohoda zabezpečí výnimky. Občania a podnikatelia sa však colnému konaniu nevyhnú.

Dohoda medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom umožní, aby obchod medzi eurodvadsaťsedmičkou a Londýnom pokračoval bez používania ciel a obchodných bariér aj po skončení prechodného obdobia po Brexit-e. S príchodom nového roka totiž Veľká Británia prestane byť súčasťou jednotného trhu a colnej únie. Dohodu musí ešte ratifikovať britský parlament aj Európsky parlament.

Hoci sa Bruselu a Londýnu podarilo uzavrieť dohodu, občanov aj podnikateľov čaká preclievanie ako v prípade dovozu či vývozu tovaru z tretích krajín. Colné konanie sa uskutoční v každom jednom prípade, avšak s nulovou colnou sadzbou za splnenia podmienok ustanovených v pobrexitovej obchodnej dohode. Uplatňovať sa budú prípadné zákazy a obmedzenia podľa druhu tovaru, čo znamená možnosť vyžadovania dovozných alebo vývozných licencií. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa budú uplatňovať rastlinolekárske alebo veterinárne kontroly.

Finančná správa je na uplatňovanie pobrexitových pravidiel pripravená. Podrobnejšie informácie bude zverejňovať po definitívnom schválení textu dohody Európskym parlamentom a britským parlamentom. Už teraz však odporúča podnikateľom nastaviť si obchodné aktivity tak, aby tovar do Spojeného kráľovstva alebo do EÚ dopravili ešte počas prechodného obdobia, teda do konca roka. Od 1. januára 2021 totiž začnú platiť na hraniciach colné kontroly a prechod tovaru bude podliehať aj vystaveniu colných dokladov.

Finančná správa pravidelne aktualizuje na svojom portáli všetky dôležité informácie k Brexitu. Nájdete ich na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. Obrátiť sa, v prípade nejasností, môžete aj na call centrum finančnej správy, ktoré v colnej časti funguje non-stop.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež audio záznam [.mp3; 714 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 12. 2020)

Archív noviniek