Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Dokonalejšie kontrolné známky na liehovinách a cigaretách

BANSKÁ BYSTRICA – 27. 11. 2014: Nový systém označovania liehovín a tabakových výrobkov sa dotkne dvadsaťjeden subjektov v Banskobystrickom kraji. Zmeny legislatívy v tejto oblasti zmenili nielen vzhľad kontrolných známok, ale aj spôsob ich tlače, či distribúcie. Dokonalejšie kontrolné známky sa po novom budú tlačiť už len v štátnom podniku Mincovňa Kremnica.

Ochrana zdravia spotrebiteľov, ale aj zníženie daňových únikov na spotrebných daniach viedli k legislatívnym zmenám, ktoré od 01. októbra 2014 zmenili spôsob tlače, distribúcie, či kontroly a vedenia evidencie nových kontrolných známok. Zároveň Finančná správa očakáva, že nový elektronický systém kontrolných známok s dokonalejšími ochrannými prvkami povedie k sprehľadneniu trhu s liehovinami a tabakovými výrobkami.

V Banskobystrickom kraji sa nový systém kontrolných známok dotkne 21 firiem, ktoré v rámci podnikania uvádzajú do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenia liehu alebo tabakové výrobky, pričom im zo zákona vyplýva aj povinnosť označiť ich kontrolnými známkami. Prechod na nový systém však bude postupný, čo umožňuje označovanie liehovín a cigariet starými kontrolnými známkami až do konca marca 2015. V obchodnej sieti si budú môcť spotrebitelia zakúpiť takto označené spotrebiteľské balenie liehu až do 30.09.2016 a spotrebiteľské balenie cigariet 31.08.2015. Novinkou je označovanie cigár, cigariek a tabaku. Neoznačené spotrebiteľské balenia cigár bude možné predávať do 31.12.2016, cigariek do 31.12.2015 a tabaku do 31.3.2015.

Finančná správa plánuje zefektívniť kontrolu trhu s liehovinami aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá od februára 2015 umožní občanom aby sa prostredníctvom načítania jedinečného QR kódu aktívne podieľali na kontrole pravosti liehovín a tabakových výrobkov na trhu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB]

(28. 11. 2014)

Archív noviniek