Preskočiť na hlavný obsah

Dopravcovia často jazdia po cestách bez potrebných dokladov

NITRA – 13.12.2016: Od začiatku tohto roka pristihli nitrianski colníci počas cestných kontrol takmer 290 dopravcov, ktorí prevádzkovali cestnú dopravu bez potrebných dokladov. Za zistené porušenia v oblasti cestnej dopravy im boli uložené pokuty vo výške viac ako 11 tisíc eur, v siedmich prípadoch bude o sankcii rozhodovať príslušný správny orgán.

Až 284 prípadov porušení predpisov v oblasti cestnej dopravy zistili nitrianski colníci počas cestných kontrol od začiatku tohto roka. Za zistené porušenia udelili v blokovom konaní pokuty vo výške 11 282 eur, pričom sedem prípadov postúpili na riešenie príslušnému správnemu orgánu. Dopravcom, ktorí sa porušením Cestného zákona dopustia priestupku, môžu colníci uložiť blokovú pokuta do výšky 500 eur, v rozkaznom konaní až do výšky 1 500 eur, v správnom konaní hrozí nepoctivým dopravcom pokuta od príslušného správneho orgánu od 100 do 15 000 eur.

Colníci pri svojich cestných kontrolách preverujú najmä to, či vie dopravca predložiť relevantné doklady k prepravovanému tovaru, ktoré preukazujú jeho pôvod a spôsob nadobudnutia, ďalej kontrolujú vo vozidlách preukaz vodiča, preverujú doklady dopravcov v medzinárodnej doprave, najmä prepravné povolenia a licencie, a taktiež vykonávajú kontrolu dodržiavania podmienok prepravy nebezpečných vecí ako sú chemikálie, výbušné látky, rádioaktívny materiál, jedovaté a infekčné látky a podobne.

Najčastejšími porušeniami Zákona o cestnej doprave, ktoré nitrianski colníci odhalili, boli chýbajúce doklady o prepravovanom tovare, chýbajúce platné osvedčenia a povolenia, u prevádzkovateľov taxislužby to boli chýbajúce preukazy vodiča a platné koncesie.   

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(13. 12. 2016)

Archív noviniek