Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Dopredaj cigár a cigariek so znakom „A“ na kontrolnej známke sa predĺži

ŽILINA – 09. 11. 2016: Pôvodný termín na dopredaj cigár a cigariek so znakom „A“ na kontrolnej známke, ktorý mal byť 31. decembra 2016, sa chystá predĺžiť o rok.      

Lehota na dopredaj spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou, na ktorej je znak „A“ pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorá mala končiť 31. decembra 2016, sa plánuje predĺžiť o jeden rok. Vyplýva to zo schváleného návrhu zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dane z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, ktorý prešiel tretím čítaním na schôdzi Národnej rady SR.

Pre cigary, ktoré doteraz neboli označené kontrolnou známkou platí, že sa môžu predávať len do konca tohto roka. Obchodníci, ktorým ostanú na sklade nepredané, budú povinní do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo týchto cigár a zároveň požiadať o ich zničenie.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(09. 11. 2016)

Archív noviniek