Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Dopredaj cigár, cigariek a SBL bol predĺžený

NITRA – 22.11.2016: Obchodníci, ktorí vo svojich prevádzkach predávajú zákazníkom cigary a cigarky so znakom „A“ na kontrolnej známke a spotrebiteľské balenia liehu označené “starou“ kontrolnou známkou, môžu tak robiť až do 31.12.2017.

Zákon č. 296/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, prinesie mnohým obchodníkom pozitívne zmeny.

Lehota na dopredaj spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou,
na ktorej je znak „A“ pre platnosť sadzby spotrebnej dane sa uvedeným zákonom predlžuje o jeden rok až do 31.12.2017. Obchodníci, ktorí uvedený tovar v tejto lehote nestihnú predať, budú povinní do 15. januára 2018 oznámiť príslušnému colnému úradu množstvo takéhoto tovaru a zároveň požiadať o jeho zničenie.

O jeden rok sa predlžuje aj lehota na dopredaj spotrebiteľského balenia liehu označeného „starou“ kontrolnou známkou (t.j. kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods.11 zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. účinného do 31.decembra 2014), a to taktiež až do 31.12.2017.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(22. 11. 2016)

Archív tlačových správ