Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Dostupnosť tlačív

Vzhľadom k rozsiahlemu záujmu verejnosti o tému možnosti platenia daní cez aplikácie na stránkach sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR dovoľujeme si všetkých informovať, že dnes 2.marca 2012 o 14:00 hod. boli do produkčnej prevádzky nasadené nasledovné formuláre daňových tlačív

eDANE:

  • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2011
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, typ A za zdaňovacie obdobie 2011
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, typ B za zdaňovacie obdobie 2011
  • Účtovné výkazy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011
  • Účtovné výkazy pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva (Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch) za zdaňovacie obdobia 2009 – 2011

EZU

  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, typ A za zdaňovacie obdobie 2011
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, typ B za zdaňovacie obdobie 2011 

(02. 03. 2012)

Archív noviniek