Preskočiť na hlavný obsah

Dovoz relikvií svätého Jána Bosca na Slovensko

BRATISLAVA – 11.4.2013: Na bezpečný a bezproblémový dovoz vzácnych relikvií dozrú colníci vo Vyšnom Nemeckom. Saleziáni don Bosca dnes privezú relikvie svätého Jána Bosca z Ukrajiny na Slovensko. Keďže v tomto prípade ide o predmet kultúrnej hodnoty, ktorý podlieha ochrane kultúrneho dedičstva, v prvom rade predmet kultúrnej hodnoty colníci stotožnia a skontrolujú sprievodné doklady a povolenia.

Relikvie sú kultúrnym dedičstvom s pôvodom v Taliansku, a teda v Európskej únii, preto ich dovoz  z Ukrajiny na Slovensko považujeme za spätný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol  z colného územia Spoločenstva len dočasne vyvezený, a teraz sa vracia.

Colníci aj takto prispievajú k ochrane kultúrneho dedičstva vo svete. Zároveň pozývame novinárov aby si z prevozu cez hraničný priechod nafotili/natočili obrazový materiál. K dispozícii bude aj hovorkyňa, ktorá je pripravená poskytnúť médiám podrobnejšie informácie.

Termín: 11. apríla 2013
Miesto: hraničný priechod Vyšné Nemecké Čas: 16,00 hod.

Príloha – predpisy, ktoré upravujú dovoz kultúrnych pamiatok na Slovensko.

Vo vzťahu k dovozu a vývozu predmetov kultúrnej hodnoty platí najmä Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008  o vývoze tovaru kultúrneho charakteru a zákon NR SR č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpisy nájdete aj na webovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk v sekcii colný dohľad.
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť na územie Slovenskej republiky
a) bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,
b) ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,
c) ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.

(11. 04. 2013)

Archív noviniek