Preskočiť na hlavný obsah

Čas na podanie daňového priznania je do 2.novembra

BRATISLAVA, 30.09.2020: Termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa blíži. Daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2.novembra 2020. Finančná správa podá pomocnú ruku tým, ktorí daň nebudú schopní uhradiť. Posilní aj služby call centra a rozšíri úradné hodiny na daňových úradoch.

2. november – to je konkrétny termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok. S týmto termínom pre podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane počíta novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorú minulý týždeň schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

„Podľa zákona sa pre účely finančnej správy pandémia skončí 30. septembra, a teda daňové priznanie je treba odovzdať do mesiaca po skončení pandémie. Daňové priznanie za minulý rok bude potrebné do 2. novembra nielen odovzdať, ale do rovnakého termínu sa musí daň aj zaplatiť,“ informovala prezidentka finančnej správy Daniela Klučková. Finančná správa eviduje zatiaľ 1 075 823 riadne podaných daňových priznaní za zdaňovacie obdobie 2019. Očakáva ešte 140 000 daňových priznaní.

„Uvedomujeme si, že podnikatelia sú postihnutí koronakrízou, preto v prípade, že nebudú môcť zaplatiť daň v lehote splatnosti, podáme im pomocnú ruku. V prípade nepriaznivej finančnej situácie totiž môžu naši daňovníci požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Určite však odporúčame, aby kontaktovali v takomto prípade svojho správcu dane čo najskôr,“ poradila Klučková.

Fixné termíny platia aj pre darovanie podielu zaplatenej dane, tzv. dvoch percent. Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie, môžu prostredníctvom daňového priznania poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31.1.2021. Viac času majú zamestnanci.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Keďže novelou zákona sa vyhlási jej koniec práve dnes, posledný septembrový deň, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra a zamestnanec tak môže darovať dve percentá podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra. Tretí sektor následne dostane tieto financie do konca februára 2021.

Zmeny sa týkajú aj platenia preddavkov. Pri preddavkoch na daň z príjmov platí, že do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov platia opatrenia v zmysle zákona Lex korona, teda výhodnejšie preddavky. Na preddavky na daň z príjmov splatné po tomto dátume sa uplatňuje už štandardný postup.

Prezidentka finančnej správy Daniela Klučková zároveň vyzvala daňovníkov na využívanie elektronickej komunikácie s finančnou správou: „Všetci vieme, že sa nachádzame vo veľmi krízovom období, preto chcem vyzvať občanov, aby obmedzili návštevy úradov na minimum a radšej preferovali iné spôsoby komunikácie. Pre doplňujúce otázky je k dispozícii call centrum, prípadne môžu telefonicky kontaktovať svojho správcu dane. Pre podávanie dokumentov odporúčame jednoznačne elektronickú komunikáciu prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy – portálu finančnej správy“.

Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky. Ale elektronicky s finančnou správou môže komunikovať ktokoľvek, nielen povinne elektronicky komunikujúce právnické a fyzické osoby – podnikatelia.

Podľa finančnej správy je tak v súčasnej situácii elektronická komunikácia najvhodnejšia. Preto na prelome októbra a novembra bude call centrum finančnej správy pracovať počas rozšírených úradných hodín a dokonca aj cez víkend (31.10.-1.11.). Cieľom je pomôcť s elektronickým podávaním dokumentov. Samozrejme, úradné hodiny pre podávanie papierových daňových priznaní rozšíri finančná správa aj na daňových úradoch.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 285 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 09. 2020)

Archív noviniek