Preskočiť na hlavný obsah

Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel

BRATISLAVA – 18.12.2023: Vypĺňanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) bude pre daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa (FS) od 6. januára 2024 rozpošle predvyplnené DP k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli FS (PFS) a zároveň podali DP za zdaňovacie obdobie 2022. DP je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2024.  

FS zabezpečí predvyplnené DP k DzMV aj tento rok. Ide o benefit pre daňovníkov, ktorý FS poskytuje tým subjektom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na PFS a zároveň podali DP za zdaňovacie obdobie 2022. Predvyplnenie DP k DzMV predstavila FS ako novinku koncom roka 2017 a vzhľadom na úspešnosť projektu v ňom pokračuje už šiesty rok. Týmto proklientskym opatrením chceme daňovým subjektom zjednodušiť plnenie si daňových povinností. 

Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si nájdu daňovníci v osobnej internetovej zóne na PFS. Na DP bude vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Ak sa nič oproti minulému roku nezmenilo, daňovník údaje len skontroluje a DP podá. Predvyplnené DP k DzMV si subjekty nájdu v časti História komunikácie - Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne na PFS. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh DP aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené priznanie však musí daňovník skontrolovať a doplniť  aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2023, ktoré neboli uvedené v DP za rok 2022, a preto nemohli byť v predvyplnenom DP zaznamenané. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý daňovník dostane spolu s vygenerovaným DP na  linku v lokalite: Informácia k predvyplnenému DP k DzMV.

Spolu s predvyplneným DP k DzMV nájdu daňové subjekty v osobnej  internetovej zóne na portáli aj odkaz na Informáciu k vygenerovanému a predvyplnenému DP k DzMV. Obsahuje upozornenia k predvyplneným riadkom priznania určené daňovníkovi pre správne doplnenie a opravu údajov podľa skutočného stavu používania vozidiel.  DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2023 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2024. DP podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v SR na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia podať toto DP výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad (napr. občianske združenia, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a nie sú zapísané v obchodnom registri).  

Sadzby dane sú uvedené v prílohe č.1 a v prílohe č.1a (ťahač a náves) zákona o dani z motorových vozidiel [nové okno] a odvíjajú sa od centimetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u úžitkových vozidiel. Sadzby dane určené podľa prílohy č. 1 a  prílohy č.1a (ťahač a náves) sa následne upravujú podľa veku vozidla. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 12. 2023)

Archív noviniek