Preskočiť na hlavný obsah

Preverili sme uplatňovanie zníženej 15-% dane z príjmov

BRATISLAVA – 02.06.2022: Za zdaňovacie obdobie roka 2020 si až 94 % kontrolovaných daňovníkov nesprávne uplatnilo zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %. Taký je výsledok kontrolnej akcie, v rámci ktorej finančná správa preverila 390 právnických (PO) a fyzických osôb (FO). Daňovníci boli následne vyzvaní k náprave, vďaka čomu sa finančnej správe podarilo pre štát dodatočne získať 1,1 milióna eur. 

Finančná správa od februára do mája tohto roka preverila celkovo 390 PO a FO z dôvodu podozrenia na nesprávne uplatňovanie zníženej sadzby dane z príjmov vo výške 15 % za zdaňovacie obdobie roka 2020. Využiť ju za toto obdobie mohli tí daňovníci, v prípade ktorých výška zdaniteľných príjmov dosiahla sumu maximálne 100.000 eur. V opačnom prípade si museli uplatniť sadzbu vo výške 19 % alebo 25 % v závislosti od výšky základu dane. 

V rámci kontrolnej akcie finančná správa identifikovala pochybenia v prípade až 365 daňovníkov, čo predstavuje 94 % z preverovaných osôb. Daňovníci však dostali možnosť na nápravu. S cieľom podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností boli priamo kontaktovaní zamestnancami daňových úradov na podanie dodatočného daňového priznania a to bez využitia inštitútu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania. Vďaka tomuto kroku finančnej správe dosiahla výška dodatočne priznanej dane hodnotu 1,1 milióna eur.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(02. 06. 2022)

Archív noviniek